Edukowanie pracowników oświaty w Polsce

Autor: STABILO

Stanowisko nauczyciela to stanowisko bardzo istotne i potrzebne. Wiąże się z ogromną odpowiedzialnością, gdyż to szczególnie od pedagogów zależy poziom edukacji młodych pokoleń, a więc przyszłość społeczeństw.

Osoby te powinny więc mieć odpowiednie predyspozycje do pełnienia funkcji, jak również posiadać niezbędną wiedzę i umiejętności.

Oczekuje się więc, by pedagodzy nie tylko pełnili swoją funkcję poprzez nauczanie dzieci, ale także sami się kształcili, stale podnosili swoje umiejętności. W tym celu organizowane są specjalne kursy dla nauczycieli, prowadzone przez wyspecjalizowane organy w różnych miastach, choć popularne są kursy dla nauczycieli w Krakowie czy Warszawie. Kursy takie mogą odbywać się metodą tradycyjną, lub też drogą internetową.

Zobacz ten odnośnik, ponieważ poznasz tam absorbujące informacje, które z pewnością Cię zainteresują – to niezwykle wciągająca treść!

Niewątpliwą zaletą tych ostatnich jest możliwość dokształcania się we własnym domu, co obecnie bywa bardzo pożądanym czynnikiem. Tematyka takich kursów jest bardzo szeroka, obejmuje praktycznie wszystkie umiejętności potrzebne w pracy w placówce oświatowej. Kształcenie nauczycieli można podzielić na trzy zasadnicze etapy: pierwszy, polegający na przystosowaniu danej osoby do rozpoczęcia pracy w placówce oświatowej; drugi, czyli wspieranie młodego pedagoga w początkach pracy oraz trzeci – stałe dokształcanie i podnoszenie umiejętności w czasie zatrudnienia.

Instytucje zajmujące się dokształcaniem pracowników oświaty

Dzieci w szkole

Autor: 0Odyssey0
Źródło: http://www.sxc.hu

Najważniejszą organizacją stworzoną do tego celu jest ośrodek doskonalenia nauczycieli z. W Polsce działają 43 placówki tego typu, można je znaleźć w każdej większej miejscowości, a podlegają one Ministerstwu Edukacji Narodowej. Do ich celów należy organizowanie kursów, szkoleń dla rad pedagogicznych, warsztatów, konkursów skierowanych do pedagogów i innych. Większość z tych ośrodków dysponuje własną biblioteką (w tym często biblioteką cyfrową), zajmuje się także wydawaniem książek czasopism, opracowywaniem programów nauczania dla danego przedmiotu szkolnego itd. Inną z form organizowanych przez ośrodki doskonalenia nauczycieli są targi edukacyjne, adresowane do wszystkich osób związanych w jakiś sposób z edukacją, czyli dla pedagogów, ich podopiecznych, rodziców uczniów oraz przedstawicieli placówek edukacyjnych poszczególnych etapów nauczania.

Nie chcesz zakończyć intrygującego tematu na tym wpisie? Zatem zachęcamy do następnych – kliknij w link (https://www.collegium-novum.pl/historia,kurs,4.html) i przejdź na podobną witrynę.