Metody oceny pracownika

Każdy przedsiębiorca co pewien czas dokonuje diagnozy swych ludzi. Informacje takie jak efektywność oraz umiejętność współpracy ze współpracownikami mają wpływ nie jedynie na podjęcie rozstrzygnięć co do losu indywidualnego pracownika, ale także przekładają się na przychód firmy.

Odprawa pracownika to zwykle ostateczność. Dobry szef w pierwszej kolejności próbuje znaleźć adekwatne miejsce dla kłopotliwego pracownika, wychodzi on z założenia że skoro kogoś zatrudnił, konieczne są mu jego umiejętności. Poza tym zatrudniony to przecież konkretne wydatki.

Czy masz chęć sprawdzić ten problem od innej strony? Nic prostszego – zwyczajnie wejdź na ten odnośnik, gdyż więcej zobaczysz tu.

Strategii na weryfikację ludzi jest sporo. Prosta ocena pracownicza to zwykły monitoring. Metoda ta ma jednak wiele wad. Podstawową jest fakt, iż zwykle przełożonemu trudno może być zachowywać obiektywizm.

pracownicy podczas konferencji

Autor: Dell Inc.
Źródło: http://www.flickr.com

Jednocześnie wiadomo iż pracownicy w towarzystwie szefa podświadomie będą próbować odgadnąć oczekiwania przełożonego, co może wywrzeć wpływ na obiektywizm wyników, a przez to na słuszność rozstrzygnięć.

W związku z tym warto zastanowić się nad zleceniem tychże badań specjalistycznej firmie. Takowe rozwiązanie pozwala nie tylko zachowywać obiektywizm. Osoba przeprowadzająca badanie nie jest zaangażowana emocjonalnie w stosunku do analizowanej podgrupy czy osoby, ocena pracownicza będzie zatem lepsza jakościowo. Profesjonalista posiada także najczęściej większą erudycję na temat psychologii, w związku z czym łatwiej wychwyci mniej oczywiste przyczyny problemów.

Jednym ze sposobów pozyskania obiektywnych informacji o pracowniku czy pracownikach jest ocena 360 stopni. Metoda ta polega na stworzeniu kwestionariusza skierowanego do badanego pracownika i jego bezpośredniego otoczenia.

pracownik w biurze

Autor: Victor1558
Źródło: http://www.flickr.com

Na identyczne pytania tyczące się badanego odpowiadają: bezpośredni zwierzchnik, podlegli pracownicy, równorzędni pracownicy a nawet ludzie z zewnątrz (dla przykładu klientela). Moglibyśmy ocenę taką w sposób obrazowy przyrównać do pierścienia oplatającego badanego, stąd jej określenie: ocena 360 stopni.

Ocena pracownicza nie jest jedynie metodą na podniesienie efektywności firmy. Przydaje się także samemu badanemu, gdyż w sposób bezstronny pokazuje jak dana osoba jest postrzegana przez środowisko. Dzięki tejże informacji pracownik może zatroszczyć się o swój indywidualny rozwój.