Prawnicy w Rzeszowie

Wszyscy mamy świadomość, że posiadamy prawa i obowiązki. Część wiąże się z tym, że żyjemy w rodzinie jak również wiążą się z tym, że mamy partnera/partnerkę. Jednak te prawa i obowiązki są naturalne, powstają, bo chcemy żyć z ludźmi. Istnieje jednak Konkretny zbiór norm, które zostały spisane w ustawach, tych praw musimy przestrzegać a państwo jest zobowiązany przestrzegać obowiązków , co do nas swoich obywateli.