Instruktaże BHP – potrzebne informacje

Przeprowadzenie instruktażu BHP przez chlebodawcę to jego obowiązek nie tylko przed rozpoczęciem wykonywania pracy przez pracobiorcę. Jest ono ważne tylko przez jakiś czas. Podstawę prawną omawianego obowiązku pracodawcy stanowią regulacje zarządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 27 lipca 2004 roku. Na ich gruncie musi on umożliwić pracobiorcom odbycie instruktażu tyczącego się bezpieczeństwa i higieny pracy. Tyczy się to wszelkich pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, administracyjno-biurowych oraz tak zwanej kadry kierowniczej – niezależnie od realizowanych przez nich działań.