Cechy reklamy zewnętrznej

Ta forma reklamy to wszystko to co zauważamy przykładowo idąc przez miasto lub jadąc drogą.
Szyldy, plakaty, billboardy Bielsko-Biała i temu podobne. Ujmując to bardziej definicyjnie reklama outdoorowa jest wszelką handlową informacją umieszczoną na nośnikach, które najczęściej dzielone są na 3 grupy: tablice reklamowe, na które przylepiane są wielkowymiarowe plakaty, tablice te mają zróżnicowane rozmiary, reklama malowana – są to wielkie formy o trwałym charakterze, będące elementami tzw. reklamy w otoczeniu, na ogół umieszczana na budynkach, ogrodzeniach, mostach, stanowią ją wszelakiego typu transparenty itp.

, reklama (zobacz Studio Printer) ruchoma – umieszczana na środkach transportu publicznego, na samochodach należących do przedsiębiorstwa, balonach, itd.
firma - kadr

Autor: Ministerio de Cultura de la Nación Argentina
Źródło: http://www.flickr.com
billboardy bielsko-biała
ogłoszenie

Autor: Jorge Láscar
Źródło: http://www.flickr.com
Potencjalni klienci są wystawieni na oddziaływanie takiej reklamy bez względu na to czy tego pragną czy też nie, jeśli tylko idą bądź przejeżdżają obok miejsca w którym została umieszczona. Jeśli zostanie postawiona w miejscu odwiedzanym przez wielu ludzi, albo o dużym nasileniu ruchu samochodowego, wówczas skala jej oddziaływania może być ogromna. Tym samym nieduży będzie jej koszt w przeliczeniu na jedną osobę. Trzeba jednakże zwrócić uwagę, iż by została ona dobrze zapamiętana a także powiązana z firmą musi być stosowana przez długi czas. Informacje w niej zawarte powinny być bardzo zwięzłe jak też treściwe ze względu na to, że zdecydowana większość patrzących będzie w ruchu.

Reklama takowa jak też użyta w niej czcionka powinny być duże oraz dobrze dostrzegalne nawet z daleka. Całość powinna być wykonana w kontrastowych barwach. Ulokowanie jej w złym miejscu powoduje, iż na ogół jest niezauważana a także pomijana.