Czym jest faktoring?

Faktoring przeznaczony jest dla przedsiębiorstw prowadzących sprzedaż artykułów oraz usług innym przedsiębiorstwom albo instytucjom, wystawiających faktury z odroczonym terminem płatności.

Na przykład, przedsiębiorca, jaki sprzedaje produkt, ustala ze swym odbiorcą, że płatność za dostawę nastąpi w ciągu miesiąca. Jest to czas, w jakim formalnie dokonywany jest przychód, co wywołuje powstanie zobowiązania podatkowego, chociaż gotówka jeszcze nie wpływa. W tym czasie może również powstać potrzeba uregulowania innych należności: za dostawy surowców do produkcji, uposażeń itp. W tejże sytuacji może pomóc faktoring. To reasumując jest definicja faktoringu. Aby otrzymać pieniądze za własne faktury w krótkim czasie należy przede wszystkim zawrzeć umowę z faktorem. umowa taka zawierana jest na czas nieokreślony, co stanowi jej wyższość nad układami kredytowymi zawieranymi przeważnie na jeden rok.

Ten link do www (https://www.tax4business.pl/author/justyna/) zadziwi Cię bardzo optymistycznie. Odkryjesz tam masę szczegółowych wiadomości. Zatem nie czekaj i klikaj!

Nie ma konieczności corocznego odświeżania umowy.

wniosek

Autor: Alan Stanton
Źródło: http://www.flickr.com
waluta

Autor: Sharon & Nikki McCutcheon
Źródło: http://www.flickr.com
Zawarcie umowy faktoringu następuje szybko, albowiem przesłanki do jej podjęcia są inne aniżeli w dla przykładu kredycie bankowym. Diagnostyka zdolności kredytowej ma mniejsze znaczenie, a ważna staje się tzw. faktorowalność transakcji – zatem w skrócie to, czy w standardowym obrocie handlowym partnera z jego klientami występują okoliczności utrudniające efektywne ściąganie opłat. Jeżeli chodzi o faktoring odwrotny schemat wygląda w ten sposób, iż to rozwiązanie kierowane do firm, jakie mają zbyt krótkie terminy płatności za produkty. Jest to najbardziej popularna forma usługi.

Istnieje też możliwość zawarcia takowej umowy, w której zwrot zaliczki nie będzie następował, bo transakcja zostanie ubezpieczona od niedostatku zapłaty ze strony klienta.