Dwa nowatorskie portale – social lending i zbiórka publiczna.

Warto wiedzieć o dwóch istniejących w Internecie portalach. Pierwszy ma związek ze zbiórką publiczną. W chwili obecnej aby zgłosić zbiórkę publiczna, nie trzeba mieć pozwolenia w formie decyzji administracyjnej, wystarczy zgłoszenie na elektronicznym portalu zbiórek publicznych. Drugim ciekawym portalem są serwisy social lending – czyli pożyczki pozabankowe.

Cash - gotówka

Autor: Philip Taylor
Źródło: http://www.flickr.com
Zbiórka publiczna to zbieranie ofiar w gotówce lub w naturze w miejscach publicznych, na cel związany z zadaniami publicznymi lub religijnymi. Przez miejsce publiczne należy rozumieć każde miejsce ogólnodostępne, tj. ulica, park czy cmentarz. Uprawnionymi do prowadzenia zbiórki publicznej, mogą być m.in.: organizacje pozarządowe, os. prawne jak jednostki organizacyjne które działają na podstawie przepisów o stosunku Rzeczpospolitej Polskiej do Kościoła Katolickiego i innych kościołów oraz związków wyznaniowych (jeżeli ich cele statutowe posiadają prowadzenie działalności pożytku publicznego), stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego oraz komitety społeczne które zostały powołane poprzez akt założycielski w celu prowadzenia zbiórki.

W chwili obecnej, do przeprowadzenia zbiórki publicznej nie jest wymagane uzyskanie stosownego pozwolenia które było wydawane w formie decyzji administracyjnej.

Obecnie niełatwo o porządne i wiarygodne informacje (https://www.graulaw.eu/prawo-spolek/) w kontekście opisywanej kwestii, jednak jeżeli chcesz takie zobaczyć, to po prostu wejdź na ten odnośnik!

Obecnie, w tym celu wystarczające jest zgłoszenie zbiórki publicznej przez osobę upoważnioną i zamieszczenie przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej – informacji o zgłoszeniu zbiórki na elektronicznym portalu zbiórek publicznych. Social lending to stosunkowa nowość na polskim rynku pożyczek pozabankowych.Pożyczki społeczne polegają na zawieraniu transakcji finansowych między pożyczkodawcami a pożyczkobiorcami. Inaczej mówiąc, osoby które posiadają nadmiar gotówki, pożyczają tym, którzy jej potrzebują.

Pieniądze

Autor: Carlos ZGZ
Źródło: http://www.flickr.com
Operacje finansowe mają miejsce za pośrednictwem serwisów internetowych bez jakichkolwiek instytucji finansowych. Social lending narodziło się w Wielkiej Brytanii. Pierwszym serwisem tego typu był Zopa. Model biznesowy bazował na pożyczaniu pieniędzy bezpośrednio między osobami fizycznymi. Osoby dysponujące gotówką, pożyczały tym, którzy potrzebowali środków finansowych. Wkrótce social lending zaczęło swoją wędrówkę po innych krajach i dotarło również do Polski.

Na rodzimym rynku funkcjonuje w tej chwili sporo serwisów zajmujących się social lending. Reguły są takie same. Serwisy pożyczkowe różnią się najczęściej wysokością kwot oraz formami zabezpieczenia. Osoby zainteresowane taką formą inwestycji pieniądza lub ci, którzy pragną skorzystać z pożyczania bez żadnych pośredników znajdą mnóstwo poradników, forów internetowych oraz blogów poświęconych tej tematyce.