Etapy odzyskiwania zadłużenia od klienta wyznacza strategia pozasądowa bądź sądowa.

Gdy opóźnia się klient z zapłatą za usługę, którą dla niego zrealizowaliśmy, w takim przypadku możemy rozpocząć strategię odzyskiwania należności. Pełny proces to parę kroków. Pierwszy krok to pozasądowe wezwanie kontrahenta do należności, a dalszy krok to przez sąd.

Gdyż w firmach handlowych zatory płatnicze są obecnie na porządku dziennym, zatem prawo umów handlowych chroni się przed taką ewentualnością.

Jeżeli chcesz przekazać komuś dane na przedstawiany wątek, to wejdź na link oraz poczytaj szczegóły dotyczące tego problemu – zapewne go zainteresują.

Prawo umów handlowych określa warunki dla sprzedającego jak i nabywającego. Kiedy nabywca nie wywiązuje się z należności w określonym terminie, wobec tego są podejmowane procedury egzekucyjne. Przeważnie przesyła się wezwanie do należności. Ważne jest żeby w wezwaniu do należności był czas zapłaty długu oraz wiadomość za jaką usługę zaistniał ten dług.

windykacja

Autor: Kate Ter Haar
Źródło: http://www.flickr.com

Również w wezwaniu do opłaty komunikujemy, że w wypadku braku zapłaty bądź zwłoki, kwestią zajmie się windykacja nalezności, z czym wiążą się koszty dla dłużnika. Dużo firm, w których pracują profesjonalni radcy prawni bądź Kancelarie Prawnicze zajmujące się odzyskiwaniem roszczenia wykonuje strategię pozasądową nie tylko przesyłaniem wezwania do opłaty dłużnikowi, ale także kontaktuje się z dłużnikiem telefonicznie w kwestii zapłaty powstałego długu w wyznaczonym terminie. Jeśli dłużnik wbrew wysyłanych do niego wezwań do opłaty dalej uchyla się od spłaty należności, wtedy należy rozpocząć procedurę sądową. Odzyskiwanie zadłużenia od dłużnika na ogół zajmuje się komornik, jaki jest uprawniony rozporządzeniem sądowym do podjęcia stosownych postępowań, aby dług odzyskać.

Windykacja należności przewodzona przez komornika opiera się na zajęciu mienia dłużnika, majątków czy też blokady konta bankowego w celu odebrania roszczenia. Niewątpliwie wcześniej zostaje dłużnik poinformowany o tym, że sprawa została przekazana do egzekutora i o zajęciu przez komornika majątków dłużnika celem odebrania należności.
Źródło: Global LEX