Funkcjonowanie giełdy papierów wartościowych, czyli krótko o rynku Forex – przeczytaj najnowsze nowinki

Giełda Papierów Wartościowych w niemałej grupie osób wzbudza ogromne emocje. To właśnie giełda jawi się wielu osobom jako szansa na zdobycie ogromnych pieniędzy. Powinno się jednak wiedzieć, że gra na niej to również bardzo duże ryzyko. Aby w ogóle był cień szansy na zarobienie sporych pieniędzy, należy posiadać szeroką wiedzę. A pojęć do opanowania jest naprawdę dużo.

Wśród terminów, które zgłębić powinien każdy, kogo interesuje giełda inwestowanie na gpw wymieniany jest Forex. Forex to nic innego jak rynek walutowy, który pozwala na

analiza wahań

Autor: Allan Ajifo
Źródło: http://www.flickr.com

mającą miejsce cały czas wymianę walut. Forex funkcjonuje niezależnie od pory dnia i nocy i wykorzystywany intensywnie przez rządy różnych państw, banki, oraz inwestorów o różnej wielkości. Bez rynku Forex giełda nie mogłaby istnieć. To właśnie z tego powodu pojawił się na rynku usług giełdowych fachowiec, który nosi nazwę Forex broker lub – wymiennie – broker Forex – link tutaj.

Forex broker – lub określając to odrobinę inaczej – broker Forex to fachowiec, który na zlecenie klienta dokonuje obsługi rynku walutowego. Obsługa rynku Forex odbywa się poprzez działające błyskawicznie łącza telefoniczne oraz rozbudowane systemy informatyczne. Także łącza informatyczne są używane do tego, aby na rynku Forex mogło dojść do wymiany walut. Forex to aktualnie największy rynek, jaki tylko funkcjonuje na świecie. Jego obroty określane są już nie w milionach, ale w bilionach dolarów , czyli waluty Stanów Zjednoczonych. Rynek Forex ma naprawdę ogrom zalet. Przede wszystkim charakteryzuje go ogromna płynność, która pozwala na kupowanie bądź sprzedaż waluty o każdej porze dnia i nocy. Problem może wystąpić jedynie w przypadku zleceń mających charakter dość specyficzny, ale w dużej mierze uzależnione jest to od brokera, który nad konkretną transakcją sprawuje osobisty nadzór.

Klienci o charakterze indywidualnym tak naprawdę nie biorą udziału w sposób osobisty w obrocie, który ma miejsce na rynku Forex. Do nich odnosi się tylko gra, które odbywa się na platformie nadzorowanej przez wybranego brokera. Kurs, który jest podawany jest zawsze ustalany przez osobę brokera. Należy pamiętać, że może on być mniej lub bardziej podobny do kursu, który aktualnie stosowany jest na rynku. Powinno się pamiętać, że na rynku Forex zawsze rodzi się konflikt interesów, którzy dotyczy samego brokera i jego klienta – comparic.pl/polscy-brokerzy-forex/. Broker zawsze może bowiem mieć chęć tak manipulować kursem podawanym klientowi, aby samemu zarobić na tym jak najwięcej. To właśnie z tego powodu tak istotne jest, aby zawód brokera na rynku Forex wykonywały tylko wyjątkowo uczciwe osoby, które są w stanie tego typu pokusom się oprzeć. Jeśli będzie inaczej, to może zdarzyć się tak, że klienci są w rzeczywistości przez brokera, który ich obsługuje oszukiwani. A to jest niezwykle zła sytuacja tak naprawdę dla obu stron.