Jak należy zrozumieć pojęcie big data? Jakiego rodzaju korzyści zapewnia to firmom? Czy dobrze z tego korzystać?

W świecie analityki pojawiło się interesujące pojęcie – big data. Ten termin oznacza tendencje do szukania oraz skorzystania z wartości biznesowej, jaka pojawia się w dostępnych coraz większych wolumenach danych. Biorą się one z dużej liczby miejsc, dość często natomiast spoza organizacji, nawet z takich miejsc do tej pory całkowicie niekwalifikowanych, jak na przykład źródła informacji.

To w sumie naturalna kolej lepszego działania biznesu oraz ewolucja, jakiej mogliśmy się spodziewać. Co ciekawe, w literaturze i publikacjach można również spotkać inne określenia, które są identyczne z filozofią big data. Bardzo często więc pojawia się definicja High Performance Analytics. Kiedyś wystarczała tak naprawdę wiedza o działaniu organizacji, szukana więc była przewaga biznesowa w dobrej organizacji procesów biznesowych dzięki wdrożeniom system w ERP a także raportowanie operacyjne.

sieć

Źródło: pixabay.com

Następnym krokiem było wyszukiwanie trendów w oferowanych zbiorach danych, a też analizowanie przyczyn mających miejsce zdarzeń. Miało to jak najbardziej związek z ewolucją platform baz danych i zaczęły się pojawiać narzędzia analityczne, które służyły do odkrywania tego rodzaju wzorców. Po tym pojawiła się era konkurowania analityką.

Jeśli ten artykuł jest dla Ciebie wartościowy, to sprawdź także ten udostępniony tu (http://sawyer.com.pl/sawyer-nasze-uslugi-zarzadzanie) tu materiał – on także okaże się godny zainteresowania!

Możliwe więc było przewidywanie zachowań klientów, na przykład prognozowanie prawdopodobieństwa odejścia klienta.

praca w internecie

Źródło: pixabay.com

Dzięki temu można było optymalizować działania, szczególnie łańcuchy logistyczne i działania marketingowe. Jak jednak wiadomo, to we współczesnym świecie jest za mało. Mają miejsce więc nowe trendy, w jakich analizie poddawane są również dane niestrukturalne.

Może Cię zainteresować – big data w bankowości

Konieczne jest przede wszystkim pozyskiwanie danych, jak i analiza wizerunku w mediach społecznościowych, to naprawdę powiększa zakres wiedzy nieodzownej do podejmowania najbardziej trafnych decyzji biznesowych. Z powodu bardzo dużej złożoności systemów ekonomicznych, gdzie działają najbardziej zaawansowane firmy, przede wszystkim powinniśmy pamiętać, że łańcuch wartości, jaki planują one dostarczać klientom bardzo się wydłuża. Dzięki temu więc zwykłe promowanie produktu nie wystarcza, wspomniane tak więc wcześniej działania są niezwykle ważne, aby nasza firma działała najbardziej skutecznie. Warto o tym pamiętać w czasie zarządzania własnym przedsiębiorstwem.