Jak znaleźć odpowiedniego zarządcę oraz jakie cechy powinien mieć profesjonalny zarządca?

Kupując mieszkanie na rynku pierwotnym lub wtórnym należy liczyć się z tym, iż będzie potrzebny przedstawiciel. Starczy jedna wybrana osoba, która w imieniu reszty podpisze umowę o ochronę osiedla, wywóz nieczystości, będzie przedstawicielem wspólnoty w sądzie, bądź innym urzędzie.

blok

Autor: Monika
Źródło: http://www.flickr.com
Aby wybrać właściwego zarządcę warto wesprzeć się siecią internetową. Wprowadzenie przykładowo zwrotu: zarządzanie nieruchomościami i Wrocław, wyświetli sporą listę firm zajmujących się kompleksowo zarządzaniem nieruchomościami. Oczywiście trzeba wpisać właściwą dla siebie lokalizację. (Oferta na serwis techniczny nieruchomości) Po wybraniu najkorzystniejszej propozycji warto sprawdzić, czy dana firma zatrudnia licencjonowanych zarządców nieruchomości. Licencja winna być wpisana do rejestru zarządców, prowadzonego przez Ministerstwo Infrastruktury. W dalszej kolejności warto sprawdzić doświadczenie danej firmy oraz zapoznać się z opiniami na jej temat. Z pewnością i w tym wypadku bardzo pomocny będzie internet. Tak jak poprzednio trzeba było wprowadzić frazę: „zarządzanie nieruchomościami – zawiłości prawne”, tak tym razem trzeba podać nazwę konkretnej firmy z dodatkiem „opinie”. Warto również zwrócić uwagę na cechy wybranego zarządcy. Powinien być przede wszystkim rzetelny i sumienny. To zarządca każdego miesiąca dostaje środki pieniężne na czynsz. Dlatego musi być również uczciwy. ( Warszawa – konserwacja nieruchomości) Nie może niczego ukrywać przed wspólnotą. Sporo zarządców proponuje bezpłatny wgląd do wielu danych z użyciem internetu. Zatem kreatywność i nowoczesność są kolejnymi i niezbędnymi cechami profesjonalnego zarządcy. To na nim spoczywa obowiązek szybkiego reagowania na powstałe problemy. Zarządca nieruchomości musi być osobą otwartą oraz bezkonfliktową, gdyż do jego zadań należy komunikowanie się z właścicielami budynku, doradcami prawnymi, pracownikami budowlanymi, urzędnikami oraz wieloma innymi osobami. Zarządca musi umieć rozwiązywać konflikty.

salon

Autor: Future PR
Źródło: Future PR
Zaleca się wybierać doświadczoną firmę. Współpracując z nią wspólnota może liczyć na dodatkowe udogodnienia lub (program do obsługi firmy transportowej) rabaty. Mając pod sobą mnóstwo innych wspólnot dana firma jest w stanie pozwolić sobie na zatrudnienie swoich pracowników, do prowadzenia prac naprawczych, usług prawniczych. To przynosi danej wspólnocie znaczne oszczędności. Nie trzeba bowiem ponosić wysokich kosztów powiązanych z wynajmowaniem firm usługowych.