Jakie są możliwości wsparcia dla powstających firm? Co można dzięki nim zyskać?

Duża ilość młodych firm lub ludzi, którzy własną firmę mają w planach założyć, stara się o uzyskanie wsparcia finansowego z różnego rodzaju instytucji. Jest wtedy łatwiej rozpocząć i rozwijać swoją działalność. Jest dość dużo najróżniejszych funduszy, z tego powodu warto zapoznać przynajmniej z niektórymi możliwościami, jakie istnieją w naszym kraju, aby móc aplikować o konkretne środki.

gotówka

Autor: reynermedia
Źródło: http://www.flickr.com

Bardzo popularnym funduszem jest Program Operacyjny Kapitał Ludzki, który wspiera samozatrudnienie. W tym wypadku dofinansowanie na rozwój firmy dzieje się przy pomocy wsparcia finansowego złożonych projektów np: Takie projekty mogą zgłaszać przedsiębiorstwa, różne firmy szkoleniowe, szkoły albo też choćby organizacje pozarządowe. Trzeba w tym celu wypełnić formularz, w jakim zawarty będzie nasz projekt oraz złożyć ten dokument we właściwej instytucji. Przed nami jeszcze test kwalifikacyjny jak również psychologiczny, a do tego rozmowa z doradcą. Po zakwalifikowaniu musimy przejść jeszcze szkolenie. Po przyznaniu dotacji trzeba prowadzić taką działalność jeszcze przynajmniej rok.

Kolejnym dobrym pomysłem na znalezienie środków może być wsparcie z urzędu pracy. Wysokość tego typu dotacji to w najwyższym możliwym pułapie sześć średnich wynagrodzeń. Do uzyskania tego typu wsparcia konieczne jest zarejestrowanie jako osoba bezrobotna. Taka działalność powinna być związana z terenem podlegającym pod ten konkretny urząd. Należy złożyć wniosek wraz z biznesplanem i brać udział w odpowiednich szkoleniach prowadzonych przez urząd pracy. Istotną informacją jest to, iż otrzymane pieniądze należy zużyć w ciągu 30 dni od ich otrzymania

firma

Autor: Jim Larrison
Źródło: http://www.flickr.com

.

Dofinansowanie unijne dla firm możemy otrzymać również za sprawą różnych funduszy – zobacz: dotacje unijne Prometeia. Jednym z takich funduszy jest Europejski Fundusz Społeczny, który wspiera wszelkie działania prowadzące to stworzenia nowych miejsc pracy. Duży nacisk kładzie się tutaj również na zwiększenie konkurencyjności w Polsce i Europie. Innym przykładem może być Fundusz Rozwoju Regionalnego, jaki pomaga w promowaniu spójności na poziomie gospodarczym jak i społecznym w obrębie całej Unii. Chodzi przede wszystkim o maksymalne zmniejszenie nierówności między regionami. Mowa tu o wsparciu finansowym dla tworzenia nowych miejsc pracy, jak również na poprawianie infrastruktury finansowej oraz technicznej w regionach.

Czy nasz tekst zdaje się być intrygujący? Chcesz poznać dużo treści na ten temat? Zatem kliknij to (https://www.biurotfc.pl/uslugi/karta-podatkowa/) i przeglądnij kolejny wątek.

To jedynie cząstka z dużej ilości propozycji i możliwości wsparcia, z tego powodu należy zainteresować się tym tematem, by uzyskać pomoc już na samym początku.