Jakim sposobem stać się doradcą podatkowym

Konsultant podatkowy to osoba, która powinna wykazywać się ogromnie obszerną wiedzą z dziedziny wszelkiego typów podatków. Prawo podatkowe jest dość rozbudowane jak też obejmuje swoim zakresem podatek dochodowy, podatek od towarów, akcyzę, podatek od nieruchomości, od środków transportu jak też wiele innych.

księgowa
Dość powiedzieć, iż w naszej ojczyźnie funkcjonuje 13 typów podatków, zaś wiedza konsultanta podatkowego musi sięgać jeszcze dalej, wszak działające na krajowym rynku przedsiębiorstwa wywożą artykuły i usługi, aranżują oddziały zagraniczne, uczestniczą w skomplikowanych transakcjach handlowych z udziałem podmiotów z obszarów Wspólnoty Europejskiej oraz spoza niej.

Cenione cechy doradcy to uczciwość, solidność i odpowiedzialność. Poza tym to fach bardzo często wykonywane pod presją czasu, a więc od konsultantów podatkowych oczekuje się odporności na stres.

Nasze kolejne wpisy są podobnie zajmujące, jak ten. Więc kliknij w link tutaj prokrastynacja i oglądaj rzetelne wiadomości. Zachęcamy!

Poza tym, iż zazwyczaj sami wiemy, czy jesteśmy predysponowani do czynienia jakiegoś zawodu, czy też nie, w przypadku zawodu konsultanta podatkowego szacują to również instytucje do tego powołane, uściślając urzędowe wymagania stawiane przed kandydatem na konsultanta – Centrum Podatkowe.

Jeśli planujemy karierę konsultanta podatkowego, musimy wykazać się cierpliwością. By zostać wpisanym na listę doradców podatkowych należy spełnić parę warunków, wśród których dosyć ważkim jest warunek posiadania wykształcenia wyższego (a ściślej rzecz biorąc, za wykształcenie wyższe jest w tym przypadku dopuszczany także licencjat). Kierunek studiów może być obojętnie jaki, jednakże praktyczniejsze zdaje się być edukowanie, jakie ułatwi późniejsze spełnianie obowiązków zawodowych. Dlatego warto pomyśleć o studiach prawniczych (tutaj nie ma możliwości zdobycia tytułu licencjata, więc powinniśmy założyć przynajmniej pięcioletni tok studiów) albo studiach ekonomicznych. Co więcej aspirant na konsultanta podatkowego powinien: posiadać całkowitą zdolność do czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych, mieć nieposzlakowany charakter i swym dotychczasowym postępowaniem dawać rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu doradcy podatkowego.

Doradca podatkowy Olsztyn, Gdańsk czy Wrocław to zawód z przyszłością. Aby przystąpić do egzaminu, trzeba złożyć dokumenty potwierdzające realizowanie wymagań wskazanych w ustawie o doradztwie podatkowym. Dodatkowo należy dokonać opłaty egzaminacyjnej w wysokości 900zł. Kompletną dokumentację przesyła się na adres Ministerstwa Finansów.

stykówka - firma

Autor: Cancillería del Ecuador
Źródło: http://www.flickr.com
Po przeprowadzeniu tych czynności, wypada już tylko czekać na zawiadomienie o wyznaczonym czasie egzaminu.

Jeżeli chodzi o usługi rachunkowe Olsztyn, Gdańsk oraz Poznań to miasta w których istnieje duży popyt na tego typu usługi – usługi rachunkowe w Olsztynie na złoty medal.