Miałeś nieszczęśliwy wypadek? Domagaj się swoich praw, gdyż jest spora szansa, iż otrzymasz stosowną rekompensatę

Niestety nikt jeszcze nie obmyślił lekarstwa na pecha. Skutki takich wydarzeń można jednak nieco złagodzić dzięki uzyskaniu odszkodowania powypadkowego.

W społeczeństwie dominuje stereotyp, mówiący że jego dochodzenie to przysłowiowa walka z wiatrakami. Tymczasem warto wiedzieć, iż przepisy stoją w tej sprawie po stronie poszkodowanego zapewniając mu szerokie możliwości walczenia o swoje prawa.

Podstawy prawne takich odszkodowań znajdują się w Kodeksie Cywilnym. Istnieje kilka rodzajów roszczeń, jakich możemy dochodzić w sytuacji wystąpienia uszkodzenia ciała albo rozstroju zdrowia. Czym jest odszkodowanie jednorazowe? Jest ono zdefiniowane w artykule 444§ 1 Kodeksu Cywilnego i polega ono na pokryciu wszelkich kosztów, które wystąpiły w konsekwencji wypadku. Znaczy to, iż poszkodowany może zażądać zwrotu kosztów wyleczenia z góry albo po zakończeniu procesu leczenia – na podstawie obowiązujących faktur lub rachunków.

odszkodowanie

Autor: superscheeli
Źródło: http://www.flickr.com

Sprawca szkody musi pokryć wszelkie straty sprowokowane wypadkiem oraz rekompensować poszkodowanemu utracone korzyści majątkowe. Warto mieć na uwadze jednocześnie, iż wspomniane plusy powinny być właściwie udokumentowane dzięki zaświadczeniu z Urzędu Skarbowego – deklaracja podatkowa, umowy o pracę, kontrakty, i tym podobne Do zgłoszenia roszczenia niezbędna jest dodatkowo udokumentowana częściowa niezdolność do pracy oraz mniejsza wysokość dochodu, która jest skutkiem nieszczęśliwego wypadku. Należy w tym miejscu zaznaczyć, iż odszkodowanie po wypadku z tytułu utraconego dochodu ma tak naprawdę charakter wyrównawczy i nie może stanowić podstaw utrzymania bytowego poszkodowanego.

Kodeks Cywilny w artykule 445 określa możliwości roszczeń w sytuacji wystąpienia szkody osobowej. Chodzi tu przede wszystkim o uszkodzenie ciała i rozstrój zdrowia osób, jakie zostały poszkodowane między innymi w wyniku wypadków komunikacyjnych. Roszczenia te występują w postaci zadośćuczynienia, które są jednorazowe świadczenie odszkodowawcze. Pomimo to miejmy na uwadze, iż nie zawsze prawo jest przeciwko nam.

Jeśli w zamieszczonym tutaj wpisie nie znalazłeś interesującej Cię informacji, to kliknij ten link i zobacz sam (http://www.workservice.pl/praca/rzeszow/) podobny materiał.

Jak udowadnia powyższy przykład niekiedy da się wygrać taką batalię, również w innej dziedzinie, jak np. w sytuacji zaniżania świadczenia OC czy podobnych. Warto to wiedzieć i nie nastawiać się od razu źle. Jeśli podejdziemy do tego zdroworozsądkowo i spokojnie to można liczyć na pozytywne zakończenie całej sprawy.