O jakie osobowe dane ma prawo poprosić chlebodawca?

Zasada dotycząca gromadzenia jak też przetwarzania danych osobowych pracobiorców jest taka sama jak w przypadku danych zebranych od klientów.
Musimy zawsze pamiętać, ażeby nie przechowywać informacji, jakie nie są uzasadnione przepisami.

konferencja

Autor: Sebastiaan ter Burg
Źródło: http://www.flickr.com
Chlebodawca na pewno może wymagać od pracobiorcy danych takich jak m.in: imię, nazwisko, miejsce urodzenia, numer oraz seria dowodu osobistego, numer Pesel. Wypływa to ze zobowiązań chlebodawcy, które na niego nakłada chociażby rozporządzenie w obrębie podatków.

Czy artykuły opublikowane na tej witrynie umowa przeniesienia wierzytelności ogólnie Cię zadowoliły? Mamy nadzieję, że tak. Ale, jeśli masz ochotę więcej, to kliknij tutaj.

Przedsiębiorca musi też zarejestrować swego pracownika w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Gdy przedsiębiorca zatrudnia również osoby niepełnosprawne, musi zadbać o zbieranie danych osobowych, które stanowić będą umotywowanie dla beneficjów przysługujących mu z owego tytułu.

zbieranie danych osobowych

Autor: Bosc d’Anjou
Źródło: http://www.flickr.com
W jakich celach pracodawca ma prawo wykorzystać dane osobowe swoich pracobiorców? Z pewnością może zamieścić na firmowej witrynie online ich nazwisko, imię, numer służbowego telefonu ewentualnie adres e-mail. Przedsiębiorca nie musi w ogóle pytać swoich pracobiorców o wyrażenie zgody na przedstawienie nadmienionych osobowych danych. Niemniej jednak, by mógł zamieścić jakiekolwiek zdjęcie, zawsze konieczna będzie akceptacja zatrudnionego na wykorzystanie jego wizerunku. Wyjątkiem jest zamieszczenie fotografii zbiorowej pracowników – to nie będzie wymagać otrzymania zgody zatrudnionych osób.

Jeżeli chodzi o prowadzenie zbiorów danych osobowych – przedsiębiorca (jako administrator informacji osobowych) wydaje pełnomocnictwa jedynie tym pracownikom, jacy zajmują się ich przetwarzaniem. Jak widać dziedzin, w których przedsiębiorca ma prawo przetwarzać dane swoich pracowników jest dużo. Każdy z tychże obszarów jest uregulowany rozporządzeniami.