Obowiązek przeprowadzenia szkoleń BHP

Zadaniem chlebodawcy jest szkolenie ludzi w obszarze BHP. Pracownik powinien przejść instruktaż nie wyłącznie przed dopuszczeniem do czynności, ale też co pewien określony czas. Pracodawca ma obowiązek dbać o bezpieczeństwo i higienę pracy swych pracobiorców. Jednym z przejawów tego obowiązku jest obowiązek przeprowadzania szkoleń. Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracobiorcy nie przeszkolonego w zakresie BHP. Pracodawca ma też obowiązek przeprowadzania szkoleń okresowych. Instruktaże okresowe mają na celu zaznajomienie pracobiorców z nowymi regulacjami w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy.

BHP

Autor: QSC AG
Źródło: http://www.flickr.com
Ponadto umożliwiają pracobiorcom uzupełnić swoją wiedzę a także umiejętności z obszaru BHP. Przymus odbycia szkolenia BHP periodycznego mają: osoby będące chlebodawcami jak też inne jednostki zarządzające robotnikami, szczególnie brygadziści, mistrzowie oraz kierownicy; pracownicy zatrudnieni na posadach robotniczych; projektanci, konstruktorzy maszyn, organizatorzy produkcji; pracownicy służby BHP (bhp łódź) a także inne jednostki realizujące zadania tejże służby; pracownicy biurowi, których charakter zatrudnienia łączy się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe albo niebezpieczne.

Co ile instruktaże okresowe? Nie rzadziej niż raz na 3 lata – szkolenie okresowe pracobiorców zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, realizuje się je w formie szkolenia. Nie rzadziej aniżeli raz do roku – szkolenia periodyczne pracobiorców zaangażowanych na stanowiskach robotniczych, na jakich są przeprowadzane prace szczególnie niebezpieczne.

BHP

Autor: Campus Party Brasil
Źródło: http://www.flickr.com
Nie rzadziej aniżeli raz na 5 lat – szkolenia BHP periodyczne osób będących pracodawcami oraz innych ludzi zarządzających pracownikami, w szczególności kierowników, mistrzów oraz brygadzistów; pracowników inżynieryjno-technicznych, w tym projektantów, konstruktorów maszyn jak też innych urządzeń technicznych, technologów jak też organizatorów wytwórczości, pracowników służby BHP i innych osób wykonujących zadania tej służby; powinno być realizowane w formie kursu czy seminarium. Nie rzadziej aniżeli raz na sześć lat – szkolenie periodyczne pracowników administracyjno-biurowych, jakich charakter pracy łączy się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe czy niebezpieczne.

Wrocław i Warszawa to miasta w jakich zdołamy z łatwością znaleźć obszerną propozycję szkoleń BHP.