Ocena pracownika, jako efektywna taktyka kierowania personelem w zakładzie

W obecnych czasach praktycznie w każdej firmie jest hierarchia wśród zatrudnionych pracowników. Firma podzielona jest na różnorakie działy, w których to zatrudnione są jednostki sprawujące różnorakie funkcje od pracowników wytwórczych, szeregowych, brygadzistów po kierowników i dyrektorów. Jednostki zajmujące wyższe stanowiska mają różnorakie zadania związane z pracownikami będącymi pod nimi między innymi ewaluację ich pracy.

Kontrola rozwoju i działań pracowników

Ocena pracownika jest procesem, w trakcie którego dokonuje się ewaluacji działań, podejścia a także poziom realizowania zadań i dyspozycji służbowych. Realizowane jest w regularnych przedziałach czasowych. Efektywna ocena pracowników jest zasadniczym narzędziem w przedsiębiorstwie, które pozwala na monitorowanie oraz kontrolowanie pracy jednostek w niej zatrudnionych. Ocena realizowana jest najczęściej za pomocą formularza, w którym umieszczone są kategorie podlegające ocenianiu w raz z poziomem, z jakim pracownik wypełnia standardy z konkretnej kategorii. Często związana jest z procedurą wynagrodzeń w zakładzie, przez co jest ważnym czynnikiem wpływającym na funkcjonowanie jej polityki personalnej.

monitoring pracowników

Autor: Tristan Nitot
Źródło: http://www.flickr.com

Efektywne ocenianie pracownika

Współcześnie wyróżnia się różnorodne sposoby oceniania pracowników. Jest to np. ocena 360 stopni. Metoda ta uznawana jest za najbardziej pracochłonną, ale przynoszącą najwięcej wiadomości pracodawcy. Opiera się ona na pozyskiwaniu wiadomości na temat pracownika z kilku źródeł. Przeprowadza się rozmowy lub wirtualne głosowanie ankiety z ludźmi z najbliższego środowiska pracownika między innymi z przełożonym, kolegami, podwładnymi a nawet z klientami. W skład tej oceny wchodzi też samoocena pracownika podlegającego ewaluacji. Po uzyskaniu wszelkich wiadomości dokonuje się porównania samooceny kompetencji pracownika z informacjami na jego temat zebranymi od osób, które, codziennie z nim pracują i go obserwują. Ma ona na celu pokazanie pracownikom ich mocnych i słabych stron. Ocena 360 stopni uważana jest również za najbardziej obiektywną ocenę wydajności i sprawności ludzkich zachowań w pracy oraz znakomitą metodę pomiaru postępu miękkich kompetencji.