PIT 2016 kroczek po kroczku: Ulgi, terminy, rozrachunek online

Wszelkie osoby, które w 2016 roku otrzymały dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, muszą rozliczyć się z fiskusem. 2 maja mija termin na złożenie najpopularniejszych zeznań, czyli PIT-36 jak też PIT-37.
Deklarację roczną mają obowiązek oddać wszystkie osoby, które w 2016 roku uzyskały zyski podlegające opodatkowaniu podatkiem od osób fizycznych.

firma

Autor: HazteOir.org
Źródło: http://www.flickr.com
Odpowiedni blankiet PIT możesz donieść osobiście składając blankiet w Urzędzie Skarbowym, wysyłając dokument drogą elektroniczną lub [praca holandia agencja] tradycyjnie drogą pocztową. Najszybszą ścieżką na rozliczenie się z fiskusem będzie złożenie PIT przez internet. Nie wszystkie jednakże druki możemy złożyć bez posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Zafrapował Cię niniejszy tekst? Jeżeli tak, to wejdź na ten odnośnik – to niezwykle użyteczna treść (https://komornikolesno.pl/licytacje-komornicze/), która też będzie dla Ciebie wartościowa.

dokumenty w postaci elektronicznej mogą jednakże składać wyłącznie podatnicy, którzy posiadają identyfikator podatkowy, innymi słowy PESEL bądź NIP. Najprościej elektroniczny PIT oddać poprzez rządowy darmowy program pit 2016. W owym celu należy pobrać ze strony resortu aplikację e-Deklaracje – po jej włączeniu wystarcza wybrać odpowiedni formularz PIT po czym go wypełnić na podstawie dokumentu uzyskanego od chlebodawcy.

Po wypełnieniu zeznania trzeba potwierdzić autentyczność danych przez podanie informacji uwierzytelniających – z tejże opcji mogą skorzystać wyłącznie osoby fizyczne, a chodzi o podanie: godności, daty urodzenia i głównie sumy dochodu wykazanej w poświadczeniu rocznym za 2015 rok.

W przypadku, gdy operacja przebiegła bez problemu, trzeba pobrać a także zapisać na komputerze Urzędowe Poświadczenie Odbioru, jakie jest potwierdzeniem złożenia deklaracji. Program do rozliczenia pit 2016 można pobrać ze strony ministerstwa.