PIT 2016 kroczek po kroczku: Ulgi, terminy, rozrachunek online

Wszelkie osoby, które w 2016 roku otrzymały dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, muszą rozliczyć się z fiskusem. 2 maja mija termin na złożenie najpopularniejszych zeznań, czyli PIT-36 jak też PIT-37.
Deklarację roczną mają obowiązek oddać wszystkie osoby, które w 2016 roku uzyskały zyski podlegające opodatkowaniu podatkiem od osób fizycznych.

firma

Autor: HazteOir.org
Źródło: http://www.flickr.com
Odpowiedni blankiet PIT możesz donieść osobiście składając blankiet w Urzędzie Skarbowym, wysyłając dokument drogą elektroniczną lub tradycyjnie drogą pocztową. Najszybszą ścieżką na rozliczenie się z fiskusem będzie złożenie PIT przez internet. Nie wszystkie jednakże druki możemy złożyć bez posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego. dokumenty w postaci elektronicznej mogą jednakże składać wyłącznie podatnicy, którzy posiadają identyfikator podatkowy, innymi słowy PESEL bądź NIP. Najprościej elektroniczny PIT oddać poprzez rządowy darmowy program pit 2016.

Nie jesteś pewien co do tego zagadnienia? Zwyczajnie sprawdź informacje (www.opiekuninformatyczny.pl/) przedstawione właśnie na tej stronie. Wszystko jest dogłębnie przedstawione.

W owym celu należy pobrać ze strony resortu aplikację e-Deklaracje – po jej włączeniu wystarcza wybrać odpowiedni formularz PIT po czym go wypełnić na podstawie dokumentu uzyskanego od chlebodawcy.

Po wypełnieniu zeznania trzeba potwierdzić autentyczność danych przez podanie informacji uwierzytelniających – z tejże opcji mogą skorzystać wyłącznie osoby fizyczne, a chodzi o podanie: godności, daty urodzenia i głównie sumy dochodu wykazanej w poświadczeniu rocznym za 2015 rok.

W przypadku, gdy operacja przebiegła bez problemu, trzeba pobrać a także zapisać na komputerze Urzędowe Poświadczenie Odbioru, jakie jest potwierdzeniem złożenia deklaracji. Program do rozliczenia pit 2016 można pobrać ze strony ministerstwa.