Sprawdzamy czy pośrednik ubezpieczeniowy powinien ukończyć kurs agenta ubezpieczeniowego?

Jak definiuje encyklopedia: agent ubezpieczeniowy jest inwestorem prowadzącym działalność agencyjną na podstawie umowy agencyjnej, zawartej z zakładem ubezpieczeń i dopisany do rejestru agentów ubezpieczeniowych. Brzmi to całkiem pokrętnie, lecz popatrzmy w jaki sposób można nim zostać.

agent ubezpieczeniowy

Autor: Vladimir Yaitskiy
Źródło: http://www.flickr.com
Na początku, węzłowato o obowiązkach lub jak kto preferuje, o tym czym się zwykle zaprząta taki jegomość. Jego obowiązki polegają między innymi na zdobywaniu klientów, zawieraniu w imieniu i na rzecz ubezpieczyciela umów ubezpieczeń, braniu udziału w zarządzaniu i wykonywaniu umów zawartych z ubezpieczonymi. Wszelkie obowiązki wykonuje w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń. Jak widać, spoczywa na nim gigantyczna odpowiedzialność. Dlatego nie jest łatwo zostać nim.

Starający się na to stanowisko jest zobowiązany posiadać co najmniej średnie wykształcenie, a najlepiej wyższe wykształcenie z zakresu prawa, poza tym nie może być karany za naruszenia prawa celowe. Prowadzenie własnej działalności gospodarczej nie jest kryterium koniecznym do otrzymania tego zawodu, ponieważ można także ubiegać się o etat w firmie ubezpieczeniowej. Zaś wymagany jest 152-godzinny kurs agenta ubezpieczeniowego i zdanie egzaminu. Jak zarabia pośrednik ubezpieczeniowy więc? Podstawowym źródłem jego zysków są dywidendy i tym są one większe, im więcej zdobędzie klientów i kwot ubezpieczenia. Rozpoczynać można od sprzedaży zwykłych polis komunikacyjnych, majątkowych, na życie.

Nowych klientów można, nawet należy zdobyć w rodzinie bądź pośród przyjaciół. Przestrzegamy, że jest trudno przejąć ich z konkurencyjnej firmy, ponieważ polisy są najczęściej roczne, a te „życiowe” to umowy wieloletnie i nikt łatwo ich nie zamienia, bo nie pozwalają na to ubezpieczyciele. Od początku kierować się należy interesem klienta, prawidłowo wartościować ryzyko. Nie opłaca się nęcenie niską ceną polisy, by tylko go pozyskać. Bo gdy dojdzie do nieszczęścia i klient przekona się, że otrzyma równie niskie odszkodowanie (polecamy wpis na temat: odszkodowania z oc sprawcy wypadku) i to jeszcze po wielu trudnościach, zrezygnuje z naszych usług i doradzi to innym.

ubezpieczenia, obliczenia

Źródło: pixabay
Praca ta nie należy do lekkich. Wymaga ona od człowieka cierpliwości, pokory w działaniu i odporności na sytuacje stresowe. Aplikant na takie stanowisko musi być komunikatywny i łatwo nawiązywać kontakt z klientem. Oprócz tego ważne są takie cechy, jak samodyscyplina i motywacja. Ponadto na tym stanowisku istotna jest znajomość produktów ubezpieczeniowych, ale o tym chyba nie trzeba wspominać, tego wymagać będzie od pracownika firma ubezpieczeniowa. Dziś, kiedy rynek polski jest opanowany przez kilka dużych koncernów, a dostępność ubezpieczeń przez Internet jest praktycznie nieograniczona, każdy nowy klient musi być najpierw wywalczony.Nie jest łatwo być agentem ubezpieczeniowym, trzeba lubić swoją pracę i wykonywać ją sumiennie.