Sprawdzanie pracowników to niezwykle ważna kwestia dla rozkwitu firmy

Każda osoba zatrudniająca pracowników w pewnym momencie chciałby ocenić pracowników. Jedną z niezwykle ciekawych szans na to jest ocena 360 stopni. Ta metoda oceniania jest zwykle typowana przez przedsiębiorców. Posiada ona parę nazw, a przykładowymi są ocena wieloźródłowa, czy też sprzężenie zwrotne 360 stopni.

ElevatoSoftware

Źródło: www.elevatosoftware.com

W znacznej mierze dotyczy to uzyskania jak największej ilości wiedzy o pracowniku, z kilku źródeł. Jeśli chodzi o źródła to jednym z nich jest dokonanie samooceny przez pracownika. Zwykle organizuje się to na zasadach ankiety. Również w otoczeniu pracownika owe ankiety są przeprowadzane, uzupełnia je głównie kilkunastu współpracowników. Jest to między innymi szef, współpracownicy, jak również podwładni oraz klienci przedsiębiorstwa. W dużej mierze są to ludzie, którzy przebywają najbliżej ocenianego pracownika.

Różne istnieją opinie o tej ocenie. Z pewnością jest to efektywne narzędzie.

pracodawca

Autor: Victor1558
Źródło: http://www.flickr.com

Negatywne opinie zwykle wypowiadane są przez tych, którzy niepoprawnie się do niej zabrali. A w sumie dużo zależy od sytuacji, w której jest ona używana. Ocenianie pracowników przez tę metodę ma bardzo wiele zastosowań. Przede wszystkim poprzez nią rozpoznaje się punkty potrzebne do rozwoju firmy (artykuł na temat). Kolejną kwestią jest także szeroko określany coaching, czyli szkolenia dla pracowników. Ocenianie pracowników ma na celu na sprawdzenie, jakie zagadnienia wymagają przeszkolenia. Niezwykle istotne są one do uzupełniania danych w akta pracownika.

Bardzo ważną kwestią jest to, Na co zwrócić uwagę przy punktowaniu pracownika. Głownie chodzi o to, żeby podsumowanie oceny zostały tajne, tylko do wglądu pracownika. Wyniki może porównać również przełożony i trener. Wyniki te muszą uśrednione, tak, żeby nikt się nie domyślił, które są kogo. Wszelkie aspekty ankiety muszą dostosowane do potrzeb przedsiębiorstwa. Dotyczyć one powinny do szczegółowych obszarów funkcjonowania i powinny być podzielone podług gatunków. Jest to niezwykle ważne, ponieważ upraszcza czytanie wyników.

Jeśli poszukujesz analogicznych materiałów, co te zaprezentowanie w tym opracowaniu, to w artykule znajdującym się tutaj z pewnością je znajdziesz.

Dopiero wtedy da się przeanalizować, w czym jest się mocnym, a w czym kiepski.