Terminy prawne bywają bardzo liczne, trudne i równocześnie w zasadzie znane tylko prawnikom

Prawo jest tą dziedziną nauki, która rozwijała się przez wieki. Jego zawiązki sięgają czasów antycznych i część praw przetrwała do XXI wieku, chociażby w postaci znanych złotych myśli, które bywają niezwykle często cytowane np. przez ludzi władzy. Nasza znajomość prawa czy nawet tylko terminologii prawniczej bywa dość minimalna. Po pierwsze tę tematykę charakteryzuje duża rozległość, ale i okresowe zmiany.

Porady prawne

Źródło: prawo.legeo.pl

A wreszcie po drugie, na co dzień nieczęsto bywa wymagana wiedza z tego zakresu. Z tego też powodu zajmiemy się dzisiaj słabo znanym terminem e-procurement. Samo brzmienie tego wyrazu już na początku odsyła nas oczywiście do łaciny. Bardzo podobne określenie, czyli per procura, bywa dobrze znane historykom.

Jeżeli masz zamiar dowiedzieć się więcej na ów dział, z pewnością zda się tu bieżąca wiadomość. Zachęcamy do odwiedzenia naszej witryny, tam rozszerzysz swe kwalifikacje.

W siedemnastowiecznej ojczyźnie królowie mogli wyjść za mąż w niezwykle oryginalny sposób. Zaślubiny per procura to taka uroczystość, gdzie jeden z przyszłych małżonków jest nieobecny, ale zastępuje go jego pełnomocnik. Trochę może wprawić w osłupienie to fakt, że i dzisiaj w uroczystość weselna może się w taki sposób odbyć.

Powróćmy jednakże do sedna naszych rozważań. Wspomniane wyżej hasło e-procurement (patrz: modne szkolenia e-procurement) także odnosi się w jakimś stopniu do szeroko rozumianego pełnomocnictwa. Dzięki systemom elektronicznym możliwe jest szybkie dokonywanie zamówień, co znacznie wpływa na zmodernizowanie transakcji kupna-sprzedaży. Dzięki komputeryzacji zarówno placówki państwowe, jak i prywatne są w stanie w prosty i, co warte zaznaczenia, przejrzysty sposób zamawiać surowce i śledzić cały czas postęp transakcji. W tak pomyślanym systemie sprzedaży zazwyczaj korzysta się z elektronicznych podpisów i faktur, które zastępują te papierowe wersje druków. I w tym przypadku nie jest obligatoryjna osobista obecność dwóch współuczestników dokonujących transakcji handlowych.

prawo

Wdrożenie tego typu rozwiązań z pewnością pozwoli zaoszczędzić wiele czasu, ale nie tylko. Dzięki e-procurement każdy dyrektor może weryfikować jakość danej transakcji i każdego dnia wyciągać cenne wnioski. A to znacznie wpłynie również na środki finansowe danej firmy. Jeżeli kontrahent nie świadczy usług na satysfakcjonującym poziomie, to bez niepotrzebnych i pracochłonnych analiz można w szybki sposób uzyskać niezbite dowody na to, że transakcja przestała być dla nas dochodowa.