Trzy razy większym kosztem jest zjednać sobie nowego konsumenta niż utrzymać już istniejącego

Zamiarem firm wdrażających programy lojalnościowe dla swoich klientów, jest przede wszystkim zatrzymanie obecnej grupy konsumentówNiewielkie i średnie firmy często dominują nad wielkimi w zachęcaniu nabywców do lojalności, gdyż mają możliwość utrzymywania z nimi bardziej zażyłych kontaktów.

Układ biznesowy

Autor: Office of Naval Research
Źródło: http://www.flickr.com
Małym firmom łatwiej jest podtrzymywać przyjacielskie stosunki z odbiorcami, pomagając im np. w wyborze artykułów. Dużym przedsiębiorstwom, pomimo że stać je na bardziej powiększone programy lojalnościowe, trudniej przychodzi rozpoczęcie i utrzymywanie bardziej zażyłych więzi z odbiorcami.

Teraz dzięki niezbyt kosztownym i mało skomplikowanym metodom np. konkretnym platformom internetowym, nawet niewielka firma może prosto i szybko stworzyć i uruchomić prosty program (zobacz program e pit 2020) lojalnościowy. Natomiast w przypadku małych tzw. osiedlowych sklepów, efektywniejsze są inne formy marketingu. Szczerze lojalny klient (kliknij odnośnik), to taki klient, który sam z siebie zadecydował o wyborze firmy i jej oferty. Następnie swym postępowaniem wobec wybranej firmy oraz jej artykułów czy też usług, poświadcza o swoim przywiązaniu do niej.

Tak więc prawdziwie oddany konsument regularnie kupuje różnorodne towary i usługi oferowane przez firmę. Wydaje pochlebne oceny o firmie. Jest niewzruszony wobec poczynań współzawodników biznesowych. Przymyka oko niewielkie błędy firmy.

w biznesie

Autor: Kat Veilux
Źródło: http://www.flickr.com
W tym miejscu, przywodzi na myśl pytanie – Czy w dzisiejszych czasach, zdobycie takiego poziomu przywiązanie odbiorców jest realne? Ogromny wybór propozycji na rynku, wszechobecny i ułatwiony dostęp do informacji o nich, wzajemne upodabnianie się artykułów czy też usług do siebie, chociażby w rezultacie procesu globalizacji, powodują że firmom coraz trudniej nakłonić konsumentów do dochowania lojalności.