Upoważnienia Inspekcji Transportu Drogowego w czasie inspekcji – trzeba wiedzieć

Inspektorzy transportu drogowego mają upoważnienia do wykonania kontroli nie tylko na drodze, ale dodatkowo w siedzibie spedytora. W jakich sytuacjach? Kiedy transportu drogowego mogą dokonać kontroli w siedzibie firmy Prócz standardowych działań sprawdzających przeprowadzanych podczas kontroli drogowej inspektorzy ITD mogą w sprecyzowanych przypadkach uskutecznić kontrolę w siedzibie firmy. ITD kontrola w firmie przeprowadzana jest przede wszystkim w razie stwierdzenia naruszeń przepisów, a także sprawdzenia, czy firma realizuje wymogi wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 1071/2009.

samochód dostawczy

Autor: Mattox
Źródło: http://www.sxc.hu
Kontroler wykonując swoje obowiązki ma między innymi prawo wstępu do auta, sprawdzania dokumentów, sprawdzania zainstalowanych bądź znajdujących się w samochodzie przyrządów pomiarowo-kontrolnych, kontrolowania wymiarów pojazdu.

Masz chęć poznać inne równie przydatne sugestie? Jeśli tak, to zobacz tutaj (https://waliduda.pl/o-kancelarii/aleksandra-pruszynska), a na pewno nie odczujesz rozczarowania.

Żądać również może od przedsiębiorcy a także jego pracobiorców pisemnych albo ustnych wyjaśnień, okazania dokumentów, itd. Analiza czasu pracy kierowców polega na analizie informacji zebranych przez tachograf, to jest narzędzie oceniające między innymi: czas pracy auta.

A za co w większości wypadków karani są kierowcy? Mandat możemy otrzymać za nieposiadanie w pojeździe wymaganych zaświadczeń, a może być ich całkiem sporo, na przykład wykresówki z tachografów jak też całe mnóstwo zezwoleń powiązanych z wykonywanym transportem.

Gdy zaciekawił Cię prezentowany artykuł, to nie zastanawiaj się tylko odwiedź odnośnik, a znajdziesz tu zbliżone, fascynujące informacje na ten temat.

Częstym wykroczeniem karanym przez inspektora transportu drogowego jest też nieprzestrzeganie zasad dotyczących maksymalnego czasu prowadzenia auta bez przerwy oraz nieprzestrzegania zasad tyczących się eksploatacji urządzeń rejestrujących.

rozwój usług logistycznych

Autor: MBWA PR
Źródło: http://www.flickr.com
Zgodnie z art. 55 ustawy z dnia szóstego września 2001 roku o transporcie drogowym kontrolerzy mają prawo wstępu na terytorium podmiotu wykonującego transport drogowy, w tym do pomieszczeń bądź lokali, gdzie prowadzi on działalność albo gromadzi poświadczenia a także inne nośniki informacji wymagane rozporządzeniami. O przewidywanej inspekcji w jednostce Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego musi poinformować przedsiębiorcę co najmniej siedem dni przed jej przeprowadzeniem. Inspekcja może być przeprowadzana wyłącznie w obecności przedsiębiorcy albo osoby na piśmie upełnomocnionej do reprezentowania go w działaniach kontrolnych.