W jakiej sytuacji warto inwestować w efektywne monitorowanie pracowników

Aby dobrze zarządzać średnią , jak również wielką firmą, niezbędne jest spełnienie kilku strategicznych czynników – przykładowo dystrybucję towarów lub usług, logistykę , jak również sprawami kadrowymi. Dlatego też obecnie rozwinęło się dużo metod pomagającym pracodawcom oraz specjalistom od HR skuteczne weryfikowanie rezultatów pracowników.
Powszechnie wiadomo, że nawet najlepsze produkty połączone z błyskotliwą kampanią reklamową nie zostaną sprzedane, jeśli zawiedzie w istotnym chwili czynnik ludzki. Choć pewne okoliczności są nie do uniknięcia, skuteczne monitorowanie pracowników to dobra i potrzebna inwestycja, która niewątpliwie może to pomóc firmie rozwiązać problemy i unikać wielu problematycznych sytuacji

W dzisiejszych czasach monitorowanie pracowników jest składnikiem efektywnego zarządzania w firmie – dzięki temu można przykładowo pomóc świeżo zatrudnionemu pracownikowi w rozwikłaniu jego problemu z obsługą klienta lub sprzedażą bądź dowiedzieć się w razie wątpliwości, czy pracująca osoba na 100 % wypełnia swoje obowiązki w rzetelny sposób. W przypadku konfliktu albo popełnienia przestępstwa (przykładowo przywłaszczenia mienia bądź mobbingu) może to pomóc także w rozwiązaniu rozmaitych trudnych spraw.

komputer

Autor: Kevin Jarrett
Źródło: http://www.flickr.com

Zdecydowanie należy pamiętać, że monitorowanie zatrudnionych osób za pomocą kamery nie może się odbywać bez ich wiedzy i obowiązkowo należy ich o tym powiadomić przez właściwy zapis w regulaminie, a kiedy dopiero zostaje wprowadzany – za pomocą rozmowy przez telefon, wiadomość e-mail bądź dostępną dla zatrudnionych osób tablicę ogłoszeń. Zdecydowanie każdy doświadczony inwestor posiadający własną firmę wie, jak ważni są pracownicy w rozwoju przedsiębiorstwa i dlatego też warto zadbać, żeby monitorowanie pracowników służyło nie tylko powiększeniu efektywności, ale także ich zadowoleniu i bezpieczeństwu, żeby z chęcią pracowali i polecali daną firmę możliwym klientom.

Efektywne monitorowanie zatrudnionych osób może objąć dużo aspektów – przykładowo fizycznie obecne kamery (bardzo często stosowane w halach produkcyjnych) bądź w przypadku pracy umysłowej – sprawdzanie firmowych skrzynek mailowych albo pracowniczych rozmów przez telefon. Zobacz – m2t tablet przemysłowy sposób na rejestrację czasu pracy.
Ze względu na wielką różnorodność kontrola pracowników jest niezbędna w wielu miejscach, szczególnie tych gdzie zwłaszcza istotne jest profesjonalne zarządzanie, bezpieczeństwo i uczciwość pracowników – czyli na przykład w call center, firmach ubezpieczeniowych , a także miejscach powiązanych z produkcją. Często pewne rozwiązania monitoringu warto udostępnić samym pracownikom – zobaczenie, ile czasu tak naprawdę jest spędzonego na zadaniach firmy, potrafi silnie zmotywować do rozwijaniu się oraz poprawić potencjalne błędy wykonywane w trakcie pracy, a równocześnie jest wyrazem zaufania ze strony pracodawcy albo managera.