Warunki efektywnego wdrożenia systemu BI

Obalając pewne mity powinniśmy na wstępie zaakcentować, iż Business Intelligence nie jest technologią informatyczną tylko wizją funkcjonowania systemu informacyjnego w przedsiębiorstwie. Fundamentalną ideą Business Intelligence jest demokratyzacja dostępu do informacji w przedsiębiorstwie.

Ma to istotne znaczenie dla zapewnienia właściwego zarządzania informacją.

firma - odbitka

Autor: Prentsa Aldundia
Źródło: http://www.flickr.com

Jeśli idzie o systemy business intelligence plusem jest to, że informacja nie będzie już wyłącznie w dyspozycji małej grupy pracowników, lecz każdego uczestnika procesów biznesowych. Zamysłem kluczowym takiego stanu rzeczy jest zapewnienie decentralizacji kierowania a przez to podniesienie skuteczności działania na pułapie każdego stanowiska pracy jak również całej organizacji przez łatwy a także szybki dostęp do aktualnej i wysokojakościowej wiadomości. Rzecz jasna by ta wizja mogła zostać uskuteczniona konieczne będzie m.in. właściwe połączenie stosownych technologii informatycznych pośród których wymienić można takie jak przykładowo systemy zarządzania bazami danych, witryny informacyjne, technologia OLAP. Wdrożenie systemu BI należy rozpatrywać w dwóch głównych płaszczyznach: informatycznej a także organizacyjnej. Rozwiązania przyjęte na płaszczyźnie informatycznej winny wypływać z celów biznesowych.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na omawiany temat, wejdź na odsyłacz do strony (https://visaandwork.com/wizy-dla-obcokrajowcow/) – informacje tu zawarte są niezwykle fascynujące.

Ważny jest przy tym właściwy dobór oraz połączenie techniki – rozwiązania business intelligence.

Należy przede wszystkim wystrzegać się sytuacji, jaka niestety często ma miejsce, kiedy wdrożenie BI polega jedynie na wymianie narzędzi informatycznych. Kluczowym celem Business Intelligence jest bowiem zmiana kultury organizacyjnej w obszarze standardów dzielenia się wiedzą. Wdrożenie systemu BI jest więc projektem strategicznym, albowiem wyznacza model działania systemu informacyjnego w firmie. Niezbędne jest w takim wypadku ażeby projekt ten miał umocowanie w zarządzie przedsiębiorstwa, który ma świadomość przypuszczalnych korzyści jakie odniesie przedsiębiorstwo z wdrożenia systemu.

Rozwiązania Business Intelligence to ułatwienie oraz przyśpieszenie dostępu do wiadomości, która była dotąd jedynie w dyspozycji programistów, analityków albo księgowych – oficjalne źródło.

Pracownicy nie muszą oczekiwać na zestawienia, jakie przygotują im powyższe służby. Ogromną część informacji mogą samodzielnie pozyskać za pomocą dobrych, intuicyjnych i bezproblemowych w obsłudze narzędzi informatycznych oraz zademonstrować w wyczekiwanej formie.