Windykacja długów wierzycieli od dłużników na terenie Niemiec

Każdy kto tworzy swoją firmę w kraju bądź za jego granicami dosyć często boryka się z problemem niewywiązujących się klientów. Jeśli klienci nie regulują rachunków, firma nie zyskuje.

Karty płatnicze

Autor: frankieleon
Źródło: http://www.flickr.com

Na szczęście można temu przeciwdziałać i istnieje windykacja należności, która wspomoże pozyskać niewypłacone sumy. Jeśli utworzony przedsiębiorstwo prosperuje w Niemczech czy innym państwie, pomocne są możliwości windykacyjne ułatwiające spłacenie przez dłużników zaległych płatności bez względu na narodowość dłużnika czy państwo w którym funkcjonuje firma. Procedura zaczyna się od przypomnienia o terminie o uregulowanie należności, które następuje po tym jeśli klient nie dokonuje płatności w ustalonym terminie. W Niemczech ponoć niemal 1/4 rachunków nie jest regulowana w należytym terminie, dlatego wysyłane wezwanie musi zawierać datę w której upłynął, oraz ujecie dodatkowych opłat. Dopiero w braku odpowiedzi ze strony zadłużonego przechodzi się do odzyskiwania zadłużenia. Ponieważ normy prawne w różnych krajach są często zupełnie inne, konieczne staje się udanie się do prawników. Windykacja należności w Niemczech zobacz może

Euro

Autor: Butz.2013
Źródło: http://www.flickr.com

zostać zapoczątkowana pozasądownie, dopiero dłużnik nie dokona płatności można pójść na wyższy stopień czyli zwrócić przed wymiar sprawiedliwości. W Niemczech procedura działa na dwóch torach, jest albo uproszczona albo zwykła. Druga z nich obejmuje sytuacje w których wierzytelności nie są poddane pod wątpliwość, a jej rezultat często jest stosunkowo bezproblemowy.

Niestety jeśli dłużnik nie zamierza dokonać płatności, zapoczątkowana zostaje procedura egzekucyjna, a po jej niemożliwości dojścia do celu następuje tryb zwykły windykacji wymiaru sprawiedliwości. Jej wynikiem jest wydanie wyroku, jednocześnie będące tytuł egzekucyjny. Bywa to być także ugoda zawarta przed wymiarem sprawiedliwości. Do takiej formy wymogu spłaty zarówno w postaci ugody czy wyroku, czas przedawnienia wynosi 30 lat. W sytuacji niewywiązania się z postanowienia wyroku, zostają podjęte kroki w celu egzekucji z ruchomości bądź nieruchomości dłużnika. W Niemczech komornicy są urzędnikami państwowymi kierowanymi przez sąd.