Zapewnienie ciągłego doskonalenia w przedsiębiorstwie – sprawdź, w jaki sposób wdrożyć cykl PDCA

Przedsiębiorstwa starają się dzisiaj oferować wyroby i usługi, jakie nie jedynie spełniają, lecz również uprzedzają oczekiwania konsumentów. Jednocześnie pozostając konkurencyjne, muszą minimalizować koszta. Organizacje, tak duże jak i mniejsze, wymagają kompleksowego podejścia do spraw jakości, jakie uwzględniają poprawę aspektów jakościowych i optymalizację kosztów.

Norma ISO 9001:2015 to ogólnoświatowa norma określająca wymagania, jakie musi spełniać system zarządzania jakością w organizacji. Wdrażanie systemu zarządzania jakością może odbyć się we wszystkich organizacjach, niezależnie od ich wielkości i typu. Wśród korzyści wypływających z właściwego zastosowania normy ISO 9001:2015 znajdują się: poprawienie wewnętrznego obiegu danych, zwiększenie zaufania nabywców, usprawnienie obsługi – znormalizowanie zasad postępowania, podniesienie konkurencyjności, zmniejszenie kosztów działalności, właściwy podział odpowiedzialności poprzez pozyskanie następujących upoważnień dla wybranych pracobiorców: audytor wiodący.

audyt

Autor: parylo00
Źródło: http://www.freeimages.com

Audytor wewnętrzny realizuje w przedsiębiorstwie audyty realizowanych systemów. Określa, czy systemy owe zgodne są z wymaganiami normy, efektywnie wdrożone i podtrzymywane.

Zainteresował Cię nasz artykuł? Jeżeli tak, to w najnowszej treści również przeczytasz coś, co okaże się dla Ciebie wartościowe. Kliknij zatem ten link!

W toku auditingu, audytor zaudytor (przeczytaj dodatkowe informacje)iezbędne dowody z audytu jak też gromadzi dokumentację potrzebną do opracowania sprawozdania z auditingu – uaktualniaj certyfikaty ISO. Przeprowadzenie auditingu pozwala poznać tak silne jak również słabe strony firmy, przy czym dla słabszych nieodzowne będzie wskazanie odpowiednich działań naprawczych jak też profilaktycznych. Audytor, zgodnie z wymaganiami normy, powinien mieć właściwe kwalifikacje do realizowania audytów.

Szkolenia dla audytorów poprzez przekazaną wiedzę akademicką oraz szkolenie praktyczne, przygotowują do wykonywania funkcji audytora wiodącego Systemu Zarządzania Jakością – sprawdź ofertę Akademii EcoMS. Wykłady i konwersatorium przeplatane są praktycznymi treningami związanymi ściśle z dziedziną branży uczestników. Szkolenia dla audytorów zawierają między innymi: najistotniejsze definicje tyczące się auditingu oraz działań poaudytowych, przebieg auditingu, obwieszczenie o audycie: kto sporządza, do czego służy, działania poaudytowe – planowanie, realizacja, sprawdzenie skuteczności.