Znaczenie wsparcia państwa i instytucji ponadpaństwowych w badaniach naukowych i w biznesie

Dzisiejszy świat kładzie szczególny nacisk na rozwój najnowocześniejszych technologii. Większość ekonomistów głosi, że by w skali państwa gospodarka dobrze funkcjonowała, trzeba największą uwagę zwracać na rozwój nauki, bo to nowe badania i wiedza we współczesnym świecie decydują o konkurencyjności gospodarki w wyższym stopniu niż tematyka mająca bezpośredni wpływ na gospodarkę, jak np. kursy walut.

powiększenie - firma

Autor: Presidencia de la República Mexicana
Źródło: http://www.flickr.com

Problem polega na tym, iż badania (moja strona) naukowe ze swojej natury są dość drogie. Gdy do tego dodamy jeszcze impet zmian, robi się prawdziwy problem. Jednak rozwój nauki jest na tyle istotny, że wszystkie większe gospodarki poświęcają sporą część swego dochodu właśnie na badania (odwiedź stronę) naukowe. Mało tego, nawet instytucje ponadnarodowe takie jak Unia Europejska poświęcają na nie sporą część swego budżetu. Jednakże same badania nie wystarczają. Cóż bowiem z tego, że coś genialnego wymyślimy, i nawet będzie to miało jakiekolwiek zastosowanie funkcjonalne, jeżeli nie opuści ów wynalazek granic uczelni? Będzie to wtedy „sztuka dla sztuki”.

przekrój - firma

Autor: Presidencia de la República Mexicana
Źródło: http://www.flickr.com

Nieodzowne zatem jest, by świat nauki zetknął się z biznesem. Konieczne będą więc takie przedsięwzięcia informacyjne by posiadacze firm zdawali sobie sprawę z tego, że innowacje w biznesie się po prostu opłacają. Działania administracji rządowej powinny posiadać charakter dwutorowy: po pierwsze informacyjny, z drugiej rzeczowy. Potrzebne jest wspieranie przedsiębiorczości przy użyciu nowoczesnych technologii we wszystkich dostępnych dziedzinach.

fotos - firma

Autor: Presidencia de la República Mexicana
Źródło: http://www.flickr.com

Innowacje w biznesie nie muszą znaczyć zaraz wyprodukowania jakiegoś zaawansowanego technicznie produktu, może to być także zastosowanie najnowocześniejszych technik (najlepiej krajowych) do optymalizacji efektywności firmy. Oczywiście dobrze gdy innowacje w biznesie polegają na wprowadzeniu na rynek dowolnego wynalazku. Dobrym przykładem może być tutaj wynalazek Grafenu, który stanowi owoc polskiej nauki i równocześnie przedsiębiorczości.Badacz musi spotkać się z kimś, kto wyprodukuje innowacyjny artykuł na wielką skalę, dlatego tak istotne jest w takich przypadkach wspieranie przedsiębiorczości.