Czy opłaca się stać się agentem ubezpieczeniowym?

Praca agenta polega na bezustannym kontakcie z innymi osobami, przeprowadzaniu setek połączeń, umawianiu spotkań oraz ciągłych negocjacjach. Dlatego nadzwyczaj ważne w zawodzie agenta ubezpieczeniowego są osobowościowe predyspozycje. W tym zawodzie dobrze realizują się ludzie komunikatywni, otwarci, wzbudzający zaufanie, umiejący słuchać pragnień swoich klientów jak też będący prawdziwymi erudytami. Czas pracy jest nienormowany, dlatego w tym zawodzie powinni wykonywać pracę faktycznie ludzie z pasją niebojący się wyzwań oraz spotkań z kontrahentami w bardzo wczesnych lub bardzo późnych porach dnia.

praca agenta ubezpieczeniowego

Autor: Sebastiaan ter Burg
Źródło: http://www.flickr.com
Na czym polega praca agenta ubezpieczeniowego? Agentów możemy podzielić na 2 grupy: agenci pełnomocnicy – to oni mają moc sprawczą i faktycznie parafują dokumenty i agenci pośrednicy, którzy przeważnie spotykają się z kontrahentami, przedstawiają propozycje jednakże przez brak licencji nie posiadają prawa do podpisywania układów z klientem – jak się dowiedzieć, na czym polega praca agenta ubezpieczeniowego. Agenci ubezpieczeniowi po założeniu działalności gospodarczej zgłaszają się do wybranego towarzystwa ubezpieczeniowego celem odbycia szkolenia na agenta ubezpieczeniowego zakończonego egzaminem i podpisania umowy o współpracy.

Często towarzystwa ubezpieczeniowe funkcjonują poprzez sieć multiagencji oraz zwykle tam odsyłają indywidualnych agentów pragnących pracować dla konkretnego zakładu ubezpieczeń. Co ważne, to podpisując umowę z multiagencją zgadzamy się działać wyłącznie dla jednego zakładu ubezpieczeń. Jednak z drugiej strony multiagencja przejmuje na siebie całą odpowiedzialność cywilną za agenta , z jakim kooperuje. Oznacza to, iż agent nie musi ponosić kosztu obligatoryjnego ubezpieczenia OC, jakie musi wykupić każdy agent (czy mogę sam przygotować się do szkolenia na agenta ubezpieczeniowego), zamierzający podjąć współpracę z więcej niż jednym zakładem ubezpieczeniowym. Negatywem tego wyjścia jest fakt, że multiagencje zwykle nakładają na swych agentów cele sprzedażowe i jeśli nie będziemy ich osiągać to multiagencja może prędko rozwiązać z nami umowę.

pieniądze

Autor: Vsevolod Knyazev
Źródło: http://www.flickr.com
Wynagrodzenie stanowi głównie prowizja, która naliczana jest od każdej umowy osobno. Agent jest nastawiony na ubezpieczenie jak najogromniejszej liczby osób, aby uzyskać wysoką prowizję. Agent zarabia też na swych zwierzchników z towarzystwa ubezpieczeniowego, z którego ramienia pracuje. Jest to procent zysku z parafowanej umowy.