Instruktaże BHP – potrzebne informacje

Przeprowadzenie szkolenia BHP przez pracodawcę to jego zadanie nie jedynie przed rozpoczęciem świadczenia pracy przez pracobiorcę. Jest ono bowiem ważne jedynie przez pewien okres. Podstawę ustawową omawianego obowiązku pracodawcy stanowią przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 27 lipca 2004 r. Na ich gruncie powinien on umożliwić pracobiorcom odbycie instruktażu tyczącego się bezpieczeństwa i higieny pracy. Tyczy się to wszystkich pracowników zaangażowanych na posadach robotniczych, administracyjno-biurowych jak też tak zwanej kadry kierowniczej – niezależnie od realizowanych przez nich czynności.

specjalne przeszkolenie

Autor: OknoPlus
Źródło: OknoPlus
Czym jest instruktaż BHP? Występują różne rodzaje szkoleń BHP. Są to: szkolenie (szkolenie black belt) wstępne ogólne, instruktaż stanowiskowy, instruktaż okresowy. Treść poznawcza instruktaży różni się w zależności od posady pracowników, stąd instruktaże stanowiskowe jak też szkolenia okresowe realizowane są osobno dla różnych grup pracowników i w innych terminach od momentu zaangażowania. W czasie odbywania instruktażu ogólnego obecni mogą być jednakże pracownicy należący do rozmaitych grup stanowisk.

Organizowane co jakiś czas szkolenia BHP w Łodzi mają za zadanie zapoznać pracobiorców z najnowszymi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również przypomnienie im najistotniejszych tematów. Wymagane jest ich odbycie przez: jednostki będące chlebodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności dyrektorów i mistrzów, pracowników zatrudnionych na posadach robotniczych, pracobiorców inżynieryjno-technicznych, w tym architektów, budowniczych maszyn a także innych narzędzi technicznych, technologów, pracowników administracyjno-biurowych i dalszych nie wymienionych w pozostałych punktach, których zakres pracy wiąże się z narażeniem na składniki szkodliwe dla zdrowia, niebezpieczne.

na szkoleniu BHP

Autor: Campus Party Brasil
Źródło: http://www.flickr.com
Termin pierwszego szkolenia okresowego jednostek należących do kadry kierowniczej przeprowadzane jest w czasie pół roku od zaczęcia przez nich pracy na konkretnym stanowisku. W przypadku osób zatrudnionych na posadach robotniczych, inżynieryjno-technicznych jak też dla pracobiorców administracyjno-biurowych pierwszy kurs okresowy przeprowadzany jest w ciągu 12 miesięcy od dnia zaangażowania. Ustalenia częstotliwości oraz czasu trwania następnych szkoleń okresowych dokonuje pracodawca po konsultacji z pracownikami albo ich przedstawicielami.