Instruktaże cykliczne dla naszych pracobiorców

Jednym z podstawowych obowiązków każdego pracodawcy jest zapewnienie pracownikom bezpiecznych jak też higienicznych warunków pracy. Dogłębne informacje na ten temat możemy odnaleźć w dziale dziesiątym Kodeksu Pracy. Do obowiązków tych zalicza się też przeszkolenie pracobiorców z zakresu BHP. Temat instruktaży w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy normuje zarządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 27 lipca 2004 r. Szkolenia BHP we Wrocławiu są przeprowadzane w celu aktualizacji oraz utrwalenia wiedzy i umiejętności w sferze BHP a również zapoznania uczestników z najnowszymi podejściami techniczno-organizacyjnymi w powyższym zakresie.

szkolenia bhp

Autor: NASA Goddard Space Flight Center
Źródło: http://www.flickr.com
Rodzaje instruktaży okresowych BHP: Szkolenie BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami realizuje się w formie kursu, seminarium bądź samokształcenia kierowanego (on-line) nie rzadziej niż raz na 5 lat. Pierwsze szkolenie należy przeprowadzić w okresie do 6 miesięcy od dnia zatrudnienia. Szkolenie BHP dla pracowników zaangażowanych na posadach robotniczych przeprowadza się jedynie w postaci instruktażu, nie rzadziej niż raz w roku na stanowiskach, na jakich istnieją szczególnie duże zagrożenia. Kiedy takowe zagrożenia nie zachodzą, nie rzadziej aniżeli raz na 3 lata. Pierwsze szkolenie musimy przeprowadzić w okresie do 12 miesięcy od chwili zaangażowania.

Czy ta tematyka Cię interesuje? Jeśli tak, to przejrzyj link, pod którym odnajdziesz niezbędne Ci dane – zobacz, że Cię zaciekawią na długo.

Instruktaż BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych realizuje się w postaci kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego (online) nie rzadziej aniżeli raz na pięć lat. Pierwszy instruktaż okresowy należy zrealizować w czasie do roku od momentu zaangażowania.

Szkolenie BHP dla pracowników służby BHP realizuje się w postaci kursu, seminarium czy samokształcenia kierowanego (on-line) nie rzadziej niż raz na pięć lat. Pierwsze szkolenie okresowe trzeba przeprowadzić w okresie do roku od momentu zaangażowania. Instruktaż BHP dla pracobiorców administracyjno-biurowych i innych realizuje się w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego (on-line) nie rzadziej niż raz na sześć lat.

Gdy zaciekawił Cię zaprezentowany problem, poznaj kluczowy link (https://www.tuv.com/poland/pl/), gdzie znajdziesz dodatkowe informacje. Poszerz swoje wiadomości!

Pierwszy instruktaż okresowy musimy zrealizować w czasie do 12 miesięcy od chwili zaangażowania.

pracujący robotnicy

Autor: Asian Development Bank
Źródło: http://www.flickr.com
Z instruktażu okresowego może być zwolniona jednostka, która posiada bieżące zaświadczenie o przebyciu szkolenia BHP u innego chlebodawcy na tym samym stanowisku pracy bądź odbyła inny okresowy instruktaż BHP dla jednostki zatrudnionej na innym stanowisku, jeśli jego program uwzględnia obszar tematyczny potrzebny programem szkolenia okresowego obowiązującego na nowej posadzie. Instruktaż okresowy kończy się egzaminem.