Loterie i konkursy a dane osobowe

Organizując konkurs lub loterię trzeba pamiętać o zapewnieniu bezpieczeństwa wiadomych osobowych uczestników.
Zgromadzone w czasie konkursów informacje w większości wypadków są wykorzystywane do stworzenia bazy marketingowej i taką bazę należy wówczas zameldować do GIODO.

prawnik

Autor: Michael Vadon
Źródło: http://www.flickr.com
Rejestracja bazy w GIODO nie jest skomplikowana. Uprzednio należałoby dopełnić jednak paru wymogów na etapie przygotowywania loterii lub konkursu.
Zbieraj zgodnie z prawem. Warto postawić zamierzenie (pozakonkursowy) któremu będą miały służyć zdobyte informacje. Przyjąwszy, że informacje zostaną spożytkowane w zamierzeniach marketingowych, powinno się sięgnąć po dwie przesłanki prawne: zgodę na przetwarzanie danych osobowych a także zapis, jaki mówi, iż przetwarzanie informacji jest dopuszczalne. Informuj. Realizator loterii albo konkursu ma zadanie zawiadomienia uczestnika o celu, dla którego uzyskuje jego dane.

Jeśli opisywana problematyka Cię wciąga, to możesz zdobyć podobne dane na podnoszone zagadnienie. Po to odwiedź proponowany serwis www (http://www.contra-odszkodowania.pl/zanizone-odszkodowanie-z-oc-sprawcy/).

Co więcej powinien poinformować go o prawie dostępu do danych oraz możności modyfikacji danych. Pospołu z inną firmą. W przypadku korzystania z pomocy podmiotów zewnętrznych przy organizacji loterii bądź konkursu, nieodzowne jest zawarcie umowy polecenia przetwarzania danych. Określi ona zamysł powierzenia, jego obszar i będzie elementem obligującym firmę trzecią do zabezpieczenia pozyskanych informacji. Podanie do GIODO. Po spełnieniu powyższych wymogów, możemy przystąpić do ostatniego etapu – wpisów zbioru do GIODO.

Wpierw trzeba zgłosić zbiór do GIODO, dopiero w dalszym ciągu możemy rozpocząć przetwarzanie informacji. Reasumując, organizacja loterii nie jest rzeczą nazbyt trudną.