Ocena okresowa pracownika – efektywne narzędzie polepszające rozwój przedsiębiorstwa

W dwudziestym pierwszym wieku aż 87 % dużych oraz średnich firm prowadzi rozmaitego typu oceny, jakie mają na celu zweryfikowanie rozmaitych cech pracowników. Niekiedy mają one na celu sprawdzenie najczęściej firmy z perspektywy nabywców (jak na przykład badanie tajemniczy klient), a czasem koncentrują się właśnie na pracowniku – jego zachowaniu, mocnych i słabych stronach, współpracy.

Ten drugi rodzaj analizy to najczęściej ocena okresowa pracownika, czyli złożona badanie etapy badań marketingowych tego, w jaki sposób pracownik wypełnia wymogi swojego stanowiska. Z perspektywy przełożonego efekty wiążą się na przykład ze zmianą polityki kadrowej, wprowadzeniem dodatkowych kursów bądź wdrożeniem innego programu motywacyjnego, z punktu widzenia pracownika opinia okresowa jest kluczowa ze względu na potencjalny awans, rozwój zawodowy bądź premie. Zarówno jednak bycie ocenionym, jak również myśl o ewentualnym konflikcie z pracownikami wiąże się często z dodatkowym stresem, dlatego wszelkie działania posiadające na celu zweryfikowanie wydajności pracowników powinny zostać przeprowadzone precyzyjnie i z ogromną dozą obiektywności.

Na pewno dobrze mieć na uwadze, jakie czynniki są istotne przy ocenie okresowej pracownika i jakie błędy popełniają przy tym przełożeni. Istotną i niestety dość częstą pomyłką jest zwracanie uwagi jedynie na to, co pracownik robi nieprawidłowo, pomijając jego mocne strony.

pracownik jednej z firm IT

Autor: Cory M. Grenier
Źródło: http://www.flickr.com

Wtedy nie tylko przełożony nie ma pełnego obrazu sytuacji, lecz także pracownik (Poszukujesz pracy? Zobacz propozycje – praca biurowa poznań) może zostać nieodpowiednio zmotywowany i w rezultacie jego praca potrafi się nawet pogorszyć. Inna wyjątkowo istotna cecha to jasne kryteria oceny, które są kluczowe (powinny być stricte związane ze specyfiką stanowiska i zadaniami), rozłączne (aby nie oceniać dwukrotnie tej samej cechy) , a także kompleksowe – wtedy pracownik jest oceniany całościowo. Jest dosyć ważne, aby pracownik był z nimi zapoznany – wiedza o tym, w jaki sposób jest się ocenianym, zmniejsza stres. W przeciwnym razie może być zaskoczony lub nawet zniechęcić się, że jego praca została rozliczana kryteriami, które nie były na początku w ogóle uwzględniane. Ocena pracownika to idealne narzędzie, które może wpływać na rozwijanie się zarówno całej firmy, jak również pracowników – należy jednak być świadomym, jak z niej skorzystać.

Rodzaje owej analizy są bardzo rozmaite. Wyjątkowo kompleksową analizą jest ocena 360 stopni – dzięki niej manager dowiaduje się, jak pracownik jest odbierany przez współpracujących, szefów , a także klientów. Innym nieraz spotykanym typem oceny okresowej jest „ocena 180 stopni” – wtedy badany jest głównie pracownik względem przełożonych i pracowników. Aby dowiedzieć się więcej, na pewno dobrze posługiwać się informacjami ,które są dostępne w sieci – można nie tylko poznawać mnóstwo pożytecznych rzeczy w temacie rozmaitych badań HR oraz marketigowych, lecz również zorientować się, jak powinna przebiegać ocena okresowa pracownika dla danego stanowiska.