Na czym polega metodyka prince2? Jakiego typu firmy są w stanie z tego skorzystać? Kiedy jest najbardziej opłacalna?

Metodyka prince2 to nowsza i bardziej zaawansowana wersja prince, jaka powstała w 1989 roku i została stworzona w oparciu o metodykę PROMPT. Prince2 oficjalnie został przedstawiony w Londynie w 1996 roku, metodyka ta jest obecnie wykorzystywana jednocześnie przez duże koncerny światowe, ale i mniejsze firmy usługowe. Prosto ujmując, prince2 wyjaśnia “co” i “dlaczego” zostało zastosowane w projekcie, nie daje jednak odpowiedzi “jak” to zostało zrobione.

szkolenie do egzaminu prince2

Autor: University of the Fraser Valley
Źródło: http://www.flickr.com

Zapewnia rozdzielenie projektu na bardziej małe i bardziej łatwe do zarządzania elementy. Pozwala na stosowanie znacznego asortymentu specjalności a także działań, które są wymagane przy realizacji projektu. Chodzi tu najbardziej o sprawy typowo biznesowe, poczynając od powodów, dla jakich projekt zaczęto organizować, kończąc na jego zamknięciu. Prince2 rozróżnia etapy specjalistyczne albo techniczne, jakie są powiązane z tworzeniem produktu, a także etapy zarządcze, jakie występują jeden po drugim i zapewniają na bardziej profesjonalne sterowanie projektem, a jednocześnie pomniejszają ryzyko, iż coś się może nie udać.

Metodyka takiego typu stosuje technikę zaplanowania działań, raportowanie o skorzystaniu z zasobów a także planowanie jakości. Podstawą planowania jest identyfikacja i definiowanie niezbędnych produktów, a dopiero później możemy analizować pracę. Prince2 (zobacz informacje) rzeczywiście rozróżnia osiem procesów, które są decydujące o powodzeniu projektu i określa, kto za nie odpowiada. Każdy z procesów posiada mechanizmy, jakie gwarantują jakość. Metodyka prince2 rozdziela bieżące zarządzanie projektem, za które odpowiedzialny jest kierownik projektu, od strategicznych decyzji, za jakie zaś odpowiada specjalnie powoływany w tym celu komitet sterujący.

egzamin prince2

Autor: U.S. Naval Forces Central Command/U.S. Fifth Fleet
Źródło: http://www.flickr.com

Bardzo skrupulatnie określa role w zarządzaniu projektem, zakresy obowiązków i odpowiedzialności. Definiuje relacje z pozostałymi rolami w projekcie, nie prowadzi do ich pomieszania. Prince2, to także procedury postępowania w awaryjnych sytuacjach – . Pozwala więc to na pełną kontrolę nad wprowadzanymi zmianami.

Ciekawią Cię podane tutaj dane? To świetnie – sprawia nam to radość! Wejdź więc do następnej witryny oraz doczytaj tutaj (http://detektyw-pajak.pl/) aktualne opisy.

Metoda tego rodzaju

w celu kontrolowania działania w pracy wytworzyła strukturę elementów sterowania, jakie skupiają się na produktach, wspierane to jest przez raporty. Umożliwia to na zmiany planów, albo podejmowanie|lub podejmowanie najbardziej właściwych korygujących działań.