Na czym polega sprawdzenie ryzyka zawodowego w zakładzie pracy? Na czym to polega, dlaczego jest potrzebne?

Przez ryzyko zawodowe trzeba rozumieć możliwość pojawienia się niepożądanych zagrożeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty oraz ich skutków dla zdrowia lub życia pracowników. Przez to też konieczna jest systematyczna ocena ryzyka zawodowego, jakiej celem jest sprawdzenie, co w konkretnym miejscu zatrudnienia oraz na określonym stanowisku może spowodować negatywne skutki dla zdrowia.

praca w biurze

Autor: Jim Larrison
Źródło: http://www.flickr.com
Wykonana ocena tego typu będzie dla pracodawcy podstawą dla użycia środków zmniejszających albo też eliminujących zagrożenia pojawiające się w środowisku pracy. Niezwykle ważne jest również, żeby pracownicy zdawali sobie sprawę z ryzyka zawodowego, jakie bierze się z wykonywanego przez nich zajęcia, więc obowiązkiem właściciela firmy jest na pewno poinformowanie ich o rezultacie przeprowadzonej oceny i wdrożonych środkach zaradczych.

Jeżeli chcesz rozszerzyć swoją wiedzę, to przestudiuj interesujący artykuł. W nim umieściliśmy ekstra oraz intrygujące treści.

Odnosi się to do różnych dziedzin, dajmy na to czy prace przy urządzeniach elektroenergetycznych są na pewno bezpieczne, a jak nie, to jakie środki wprowadzono, żeby było bezpieczniej – dużo więcej przeczytasz pod tym adresem.

Proces oceny ryzyka zawodowego wygląda identycznie dla każdego miejsca pracy, można go podzielić na cztery podstawowe etapy. Pierwszym z nich jest powołanie zespołu. Musi to być zespół złożony z osób, które posiadają właściwe przygotowanie do wykonania oceny ryzyka zawodowego. W takie prace powinien być także zaangażowany pracownik, którego stanowisko jest oceniane. Następny etap to analiza oraz opisanie takiego stanowiska. W ten sposób można ustalić, jakie zadania i w jaki sposób pracownik wykonuje. Trzeci etap to identyfikowanie zagrożeń, które są właściwe dla konkretnego stanowiska pracy. Odbywa się to w oparciu o wywiad z pracownikiem i listy kontrolne, które zawierają możliwe zagrożenia oraz wcześniej pozyskane informacje. Pod koniec po opisaniu stanowiska pracy oraz identyfikacji zagrożeń zespół przeprowadza właściwą ocenę ryzyka zawodowego.

ryzyko

Autor: istock
Źródło: istockphoto.com
Ocena ta polega głównie na nadaniu wartości różnym elementom miary ryzyka. Tak więc analizuje się prawdopodobieństwo zdarzenia, skalę skutków mogących wystąpić przez zagrożenie oraz stopień narażenia pracownika. Z pewnością jeżeli ocena ryzyka zawodowego szkolenie może okazać się pomocne, ponieważ w ten sposób taki proces może zostać lepiej poprowadzony – .