W jakich sytuacjach robi się wycenę przedsiębiorstw, opis najpopularniejszych sposobów wycen.

W wielu przypadkach pojawia się konieczność dokładniejszego określenia wartości jakiejś firmy czy przedsiębiorstwa. Przeważnie będzie to przy transakcji sprzedaży, gdy każda ze stron jest zainteresowana tym, żeby takie informacje mieć.

Konsumenci

Autor: Ricardo 清介 八木
Źródło: http://www.flickr.com

Rzecz jasna kupujący chce uzyskać odpowiednio niską cenę, sprzedawcy zależeć będzie na tym, żeby sprzedać drogo.

Jeśli masz chęć uzyskać bardziej dokładne informacje na przedstawiony tu temat, to przeczytaj szczegóły, które zwyczajnie Cię wciągną.

Rzetelnie wykonana wycena przedsiębiorstwa wyceny przedsiębiorstwa powinna dać punkt wyjściowy do dalszych rozmów i negocjacji, które często kończą się sukcesem. W pewnych sytuacjach zastanowić się można nad zrobieniem wycen paroma rozmaitymi metodami, ponieważ każda z nich będzie się opierać na czym innym i da zapewne nieco różne rezultaty. Wtedy wycena aktywów i pasywów (po przejściu na stronę) wykonana dwoma sposobami pozwoli na uśrednienie wartości, a co za tym idzie na ustalenie bardziej realnej ceny transakcji.

Generalnie techniki wyceniania firm dzielą się na dwie podstawowe grupy, to znaczy majątkowe i dochodowe.

Interesujący artykuł? Jeżeli tak uważasz, to spójrz także na podobne wpisy zawierające pokrewne tematy – one bez reszty Cię pochłoną.

Podczas wyceny majątkowej za punkt wyjścia obiera się wartość wszystkich składników materialnych, jakie posiada firma, czyli ziemi, maszyn czy budynków. Niestety przy tym sposobie wyceny nie bierze się pod uwagę wartości niematerialnych, takich jak pozycja rynku czy doświadczenie pracowników.

Nieco inaczej do tematu będą podchodzić wyceny dochodowe, z kolei one oparte są przede wszystkim na uzyskiwanych przez firmę przychodach i wydatkach. W przypadku tej metody istnieje kilka różnych jej odmian, które się różnią podejściem do wyceny i użytymi wskaźnikami.