Jak zabezpieczyć własną własność intelektualną przed nieuczciwymi działaniami konkurencji?

W danym czasie wiele ludzi stara się zarobić pieniądze w nieuczciwy sposób. Obecnie często słychać o przypadkach podkradania pomysłów, wytwarzania takich samych produktów bądź bazowania na dobrze znanej marce.

Dlatego zwalczanie nieuczciwej konkurencji z każdym rokiem przybiera na sile.

fotografia

Autor: http://sxc.hu
Źródło: http://sxc.hu

Należy więc dbać o swoje prawa autorskie ochrona winna mieć swój zaczątek już w trakcie zatrudniania swoich współpracowników. Niejednokrotnie słyszymy o przypadkach kradzieży koncepcji przez ludzi pracujących w konkretnej firmie. Starczy zwykłym aparatem z komórki wykonać niezbędne fotografie, by wprowadzić na rynek wykradzione fasony. Nie tylko wynalazki są podpatrywane. Własność intelektualna również jest przedmiotem zainteresowań konkurencji. Odnosi się do wytworów ludzkiego umysłu: wynalazków, utworów artystycznych i pisarskich oraz terminów, grafiki, znaków i fasonów stosowanych w biznesie. Zawiera ona wytwory mające zastosowanie dla celów działalności gospodarczej, jak też dzieła będące elementem praw autorskich.

Jeśli interesują Cię przedstawione kwestie, to wejdź w ten link. Tam umieściliśmy bezpłatny dostęp (http://www.autokasacjaklecko.pl/auto-szrot-bydgoszcz) do bardziej szczegółowych wiadomości związanych z tym wątkiem.

Własność intelektualna zawiera prawa autorskie ochrona musi przeto odbyć się na drodze rejestracji. O nadanie patentu na własny wynalazek trzeba zwrócić się do odpowiedniego Urzędu Patentowego w danym kraju. Należy na miejscu zbadać, czy wynalazek, znak towarowy bądź wzór użytkowy spełnia kryteria otrzymania prawa wyłącznego. Po otrzymaniu takiego prawa otrzymuje się wyłączność korzystania z danego rozwiązania bądź oznaczania przez konkretny czas.

dokumentacja patentowa

Autor: Intel Free Press
Źródło: http://www.flickr.com

Patent chroni przez 20 lat ale prawo ochronne na znak towarowy i wzór użytkowy obejmuje 10 lat z możliwością wydłużenia czasu na dalsze okresy. Niestety otrzymanie prawa wyłącznego jest związane z poniesieniem pewnych wydatków. Jednak jest to skuteczny sposób na zwalczanie nieuczciwej konkurencji. Mając zabezpieczony prawnie znak towarowy, logo bądź inne koncepcje i produkty w każdej chwili można wstąpić na drogę sądową i żądać zwrotu wydatków poniesionych przez nieuczciwe działania.

Opłaca się zatem w stosowny sposób zabezpieczać swoją własność intelektualną oraz przemysłową. Tylko tak efektywnie zwalczy się nieetyczną konkurencję.